22.11.06

El Promotor de 'ResponsabilidadGlobal.com' destaca l'"eclosió" de l'RSC en la Xarxa en els últims anys

Gutierrez-Rubí creu que "és el millor vehicle per al diàleg social dels grups d'interès d'una forma natural, directa i ràpida" (traduït d'EUROPAPRESS)

El promotor de 'ResponsabilidadGlobal.com', Antoni Gutierrez-Rubi, va destacar avui l'"eclosió" de la presència de la responsabilitat social corporativa en internet en els últims cinc anys, en paral·lel a la creixent extensió d'aquesta filosofia en les empreses.

En un article remès a EuropaPress, aquest expert assenyala que la novetat d'aquest enfocament de gestió i el seu gran desconeixement per part de les empreses "ha provocat que els temes d'RSE estiguin ocupant, cada vegada amb més força, espais a la xarxa, donant cobertura a un ampli i heterogeni conjunt d'enfocaments, conceptes, iniciatives i pràctiques".

El llançament per part d'IESE i la Fundació Entorn del 'Foro Empresa y Desarrollo Sostenible' o el desenvolupament del butlletí electrònic 'Ecores' per part de la Fundació Ecologia i Desenvolupament (ECODES), --el primer a Espanya a tractar assumptes relacionats amb la RSE--, van ser algunes de les iniciatives pioneres.

Altres portals, promoguts pel sector privat, com el Club d'Excel·lència en Sostenibilitat, el Foro de Reputación Corporativa, Forética, la Fundación Empresa y Sociedad o espais impulsats per organitzacions socials com l'Observatori de l'RSC (OBRSC), van continuar després utilitzant internet per a oferir informació i documentació de referència.

PORTALS DE REFERÈNCIA

Aquest increment en la demanda de coneixement i informació i la proliferació d'actors i demandants es va traduir a la fi de 2003 --continua l'expert-- en la creació d'un servei específic de notícies sobre RSE, impulsat per l'agència EuropaPress, que s'ha convertit en una de les principals fonts d'informació del sector.

En la mateixa direcció han anat apareixent en els últims anys diversos portals, webs i butlletins electrònics que realitzen una difusió periòdica de notícies i articles, com el Butlletí de la Fundación Entorno, el Butlletí RSE de COMFIA-CCOO, el setmanari digital 'Responsables.biz' o el portal de l'editorial MediaReponsable, entre altres.

Per la seva banda les Administracions públiques han impulsat també projectes i iniciatives que disposen d'internet com un important instrument per a aconseguir la sensibilització i la implantació de les pràctiques responsables, especialment en les pimes.

Exemples d'això són la iniciativa 'Xertatu', de la Diputació Foral de Bizkaia i el Projecte 'Ressort', impulsat per la Diputació de Barcelona, que utilitzen la xarxa com eina per a la difusió de coneixements, l'acompanyament i l'extensió de bones pràctiques i per a facilitar la interacció entre els diversos agents implicats.

Però, més enllà del seu ús com a font d'informació, coneixement i divulgació, la xarxa "s'està convertint en un autèntica eina de comunicació de l'RSE", agrega, sobretot en un moment que internet està modificant "radicalment" la manera com les empreses es comuniquen i interactuen amb els seus públics, ja siguin els seus clients, proveïdors o accionistes.

"Si vam considerar que un dels objectius de l'RSE és fomentar el diàleg social entre els diversos grups d'interès, sembla difícil trobar avui un millor vehicle per al diàleg d'una forma més natural, directa i ràpida que internet, els seus fòrums d'opinió i els blogs", explica. Segons el seu punt de vista, la simplicitat de publicació d'aquests formats "revolucionarà el marc de les comunicacions corporatives internes i externes de les companyies en els pròxims anys".

Com a conclusió, Gutierrez-Rubí creu que els mercats "són converses, i cada vegada més", perquè els consumidors "disposen ja de mitjans de comunicació a la seva mesura". En aquest context, "les empreses han de saber escoltar i participar amb honestedat i transparència".

"L'RSE té més possibilitats en l'Empresa-XARXA i en una internet cada vegada més social i participativa", diu. Així, "la naturalesa oberta, horitzontal i cooperativa de la xarxa afavorirà, i obrirà nous escenari per als instruments de l'RSE i també per a noves estratègies de comunicació responsable", sentencia.

0 comentaris: