19.10.05

Es perfila una voluntat de no regulació

Després que el Fòrum d'Experts d'RSE hagi arribat a una definició sobre aquesta pràctica i l'emmarqui en la voluntarietat, el director general d'Economia Social, Juan José Barrera, ja ha arribat a la conclusió que el Govern solament pot fer polítiques de foment i no de regulació.

Recordem que els experts d'aquest òrgan, que es reuneix a convocatòria del Ministeri de Treball i Assumptes Socials, van arribar al consens a partir d'un document, en el qual s'estableix que l'RSE té l'objectiu d'arribar a la sostenibilitat basant-se en un procés estratègic i integrador en el qual es vegin identificats els diferents agents de la societat afectats per les activitats de l'empresa. I més específicament, "la Responsabilitat Social de l'Empresa és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la integració voluntària en el seu govern i gestió, en la seva estratègia, polítiques i procediments, de les preocupacions socials, laborals, ambientals i de respecte als drets humans que sorgeixen de la relació i el diàleg transparents amb els seus grups d'interès, responsabilitzant-se així de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seves accions".

Així mateix, la majoria d'experts que han passat per la Subcomissió del Congrés dels Diputats també han anat expressant posicions similars en el sentit de demanar polítiques públiques però no abonar estrictament una llei. D'aquesta manera, es va perfilant que es tracta de pràctiques voluntàries i, per tant, complementàries al compliment de la legalitat.