13.1.17

Presentat el Llibre d'estil de la Diputació de Barcelona per promoure el bon ús de la llengua com a valor corporatiu i de responsabilitat social

  • Mercè Conesa: “El Llibre d’estil de la corporació és clau per a l’homogeneïtzació de tots els serveis que es presten, des de la Diputació, a la ciutadania ”
  • El llibre té com a objectiu promoure el bon ús de la llengua com a valor corporatiu i de responsabilitat social i també estableix criteri sobre el llenguatge de gènere
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa ha presentat el Llibre d’estil de la corporació en la seva primera edició. Mercè Conesa ha subratllat que «la Diputació té una clara consciència envers l’ús de la llengua catalana com a valor fonamental que ha d’estar al servei de la ciutadania, tot sent una administració pionera en la normalització efectiva del català en el pla públic», ha afirmat.

Aquest llibre, que estarà disponible per a tots els ajuntaments i obert a tota la ciutadania, s'inscriu en l'objectiu de promoure el bon ús de la llengua com a valor corporatiu i de responsabilitat social. Pretén ser l'obra de referència per a resoldre els dubtes lingüístics que els treballadors de la corporació  i els ajuntaments es plantegen a l'hora de redactar els seus textos. El contingut ha estat revisat pel Servei de Correcció Lingüística de l'Institut d'Estudis Catalans.

Valor corporatiu i responsabilitat social

L’elaboració d’aquesta publicació concreta i culmina de manera significativa aquests passos recents, que tenen l’objectiu de promoure el bon ús de la llengua com a valor corporatiu i de responsabilitat social, i la ferma voluntat de reforçar la imatge de la Diputació com a govern supralocal i com a eina de servei públic. La guia també estableix criteri sobre el llenguatge de gènere.