4.12.14

Reconèixer el paper actiu i compromès que porten a terme les pimes en RSE

Sovint les pimes queden ocultes de l'escenari públic quan es pensa en Responsabilitat Social. Molt sovint cal explicar que hi ha moltes més pimes que gran empresa compromeses en aquest enfocament de gestió. En aquest acte és pretén reconèixer el paper actiu i compromès que porten a terme les empreses petites i mitjanes en matèria de responsabilitat social.

Hi ha una tendència encara massa estesa a creure que la gestió de l'RSE és més pròpia de les empreses de dimensions més grans, fet que la realitat desmenteix.Tanmateix, és cert que sovint les pimes tenen tendència a no divulgar tant les seves bones pràctiques de responsabilitat social, ja sigui per manca de temps, recursos o canals, fet que comporta que la presència mediàtica dels casos que corresponen a empreses de major abast ocupin la centralitat.

Aquesta absència no beneficia el desenvolupament de l'RSE, ja que ni suposa un estímul per a les pimes ni incentiva la gestió socialment responsable de la cadena de proveïment de les grans, ni permet que la ciutadania es faci càrrec de la rellevància que aquest enfocament de gestió està prenent, per tal de donar lloc a un model que integri la gestió dels impactes socials, ambientals econòmics, laborals i de bon govern dins del cor de la gestió empresarial.

Aquesta publicació mostrarà, a partir de casos estudiats, que hi ha pimes molt diverses que gestionen l'RSE o, si es vol, que porten a terme bones pràctiques d'RSE. Encara que no es tracti d'un mostra a gran escala, sí que serveix per captar tendències, per veure que, malgrat que puguem ser crítics amb certs aspectes de com avança l'RSE, en general podem constatar que hi empreses convençudes que el futur de les empreses passa per l'RSE i, encara més important, que el present de les seves pròpies empreses incorpora l'RSE perquè creuen que sols així poden fer una empresa més sòlida, més ben gestionada, més apta per al futur.
Acte de reconeixement de Bones Pràctiques de Responsabilitat Social Empresarial · 15 de desembre 18’30h


    0 comentaris: