24.12.14

I Jornada sobre mesures per fomentar les bones pràctiques i el creixement empresarial

L’Associació Catalana de Comptabilitat i Direcció (ACCID) està organitzant la I Jornada sobre mesures per fomentar les bones pràctiques i el creixement empresarial, que se celebrarà el divendres 6 de febrer de 2015 a la seu del Barcelona Growth Center (Edifici MediaTIC). Aquesta Jornada tindrà una durada d’un matí i s’hi celebraran tres conferències:
  • La col·laboració publico-privada com a estratègia de gestió pública i de creixement empresarial; 
  • Bones pràctiques en gestió pública que contribueixen al creixement empresarial; i 
  • Experiències d’acceleració del creixement empresarial. 
En aquest primera edició comptarem amb la participació de l’alcalde de l’Ajuntament de Barcelona, el Excm. Sr. Xavier Trias, la presidenta del Col·legi de Secretaris, Interventors i Tresorers de l’Administració Local, la Sra. Maria Petra Sáiz i el president de l’ACCID, el Dr. Oriol Amat, entre altres.

Josep Maria Canyelles, promotor de Responsabilitat Global, prendrà part en el taller sobre Bones pràctiques en gestió pública que contribueixen al creixement empresarial, juntament amb Jordi Joly, de l'Ajuntament de Barcelona, i Josep Viñas, de la UdG, i Ramon Aymerich, de la Vanguardia, com a moderador.

La Jornada compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, els Col·legis Fundadors de l’ACCID (Col·legi d’Economistes de Catalunya i Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya), els suports institucionals, i la resta de Socis Protectors.

Més informació PDF