23.12.14

El Pla Nacional de Valors de Catalunya ha fet molta feina en aquests tres anys

Un equip d'unes 500 persones expertes en diferents àmbits hem estat fent una proposta dels valors que haurien de ser centrals per al país del futur.

Després de tres anys de moltes reunions, trobades, discussions, matisos... la definició del Pla Nacional de Valors de Catalunya ha arribat quasi al final.

El propi procés ja ha creat un impacte positiu, ha generat consciència de la necessitat i urgència de posar-nos d'acord, de voler avançar com a societat, implicant a tots els agents, a tots els sectors. Ha estat un èxit que des del govern del país s'hagi convocat a tantes persones, a tanta diversitat... i que hàgim tingut tanta llibertat per a poder descriure quina és la tendència que apreciem en l'evolució del valors, deixant enrere un paradigma antic, que va servir per a arribar on som ara, però que no és prou vàlid per a fer front als reptes de futur, que no serveix per a definir la centralitat dels valors de l'actual societat i dels reptes ètics, humanístics, emocionals, i de sostenibilitat, que van prenent rellevància.