1.6.13

Compromisos subscrits

En el marc de la gestió de la pròpia RSE, Responsabilitat Global ha subscrit o ha manifestat el compromis amb els següents codis o iniciatives:

[compromisos] Manifestem compartir aquests i altres codis o iniciatives:
  • Codi deontològic de la professió de consultoria en RS i Sostenibilitat (febrer 2014)
  • Pacte Mundial de Nacions Unides (no el podem subscriure formalment ja que els autònoms n'estem exclosos)
  • Decàleg de l’Ètica Empresarial de l'ADEG Ass. d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès
  • Manifest de Sitges per uns Territoris Socialment Responsables (adhesió maig 2007)
  • Manifest Factor Humà de les organitzacions compromeses amb el valor de les persones (adhesió maig 2013) 
A banda, el nostre Codi Ètic també recull un seguit de desenvolupament d'altres compromisos propis.

    0 comentaris: