18.7.12

El programa català d'ecodisseny defineix les línies d'actuació per potenciar un consum i una producció sostenibles


El Programa català d'ecodisseny 2012-2015 (ecodiscat 2012-2015) és una eina per a promoure una manera sostenible de produir i consumir, incentivar la incorporació del disseny ecològic en el procés productiu, impulsar la transversalitat del disseny ecològic i la transferència de coneixement a universitats i centres de recerca i incentivar el consum de productes i serveis sostenibles.

L'ecodiscat ha estat el resultat d'un procés sistemàtic i participatiu amb tots els actors socials. Comprèn 3 eixos d'actuació, 7 línies estratègiques i 42 actuacions concretes, quantificables i transversals amb la finalitat d'assolir una major ecoefiència, tant de la gestió dels recursos com de consum energètic, una major competitivitat en el món empresarial i, per tant, evolucionar cap a una economia verda que sigui sostenible per a generacions futures.

El disseny tradicional permet establir les característiques dels productes i serveis valorant-ne, bàsicament, els aspectes tècnics, econòmics, logístics i de mercat. L'ecodisseny, a més, inclou l'aspecte ambiental com a factor necessari per a la presa de decisions. Suposa una nova manera de treballar, que modifica l'actual model de producció i consum per la seva manca de sostenibilitat. Aquesta nova perspectiva comporta realitzar una sèrie de canvis en la manera de produir, utilitzar unes noves eines de treball, i obtenir uns guanys tant per al medi ambient com per a les empreses i la societat en general.

Document del Programa català d'ecodisseny - Ecodiscat 2012-2015 [PDF, 2,51 MB.]

Els eixos d’actuació i les seves línies estratègiques són:

Eix 1. Estímul de l’oferta de productes i serveis sostenibles
17 actuacions
L1. Incentivar a fabricants i dissenyadors perquè incorporin l’ecodisseny
5 actuacions
L2. Impulsar la transversalitat de l’ecodisseny en universitats i centres de recerca
7 actuacions
L3. Agilitzar i coordinar la transferència de coneixement entre els diferents actors


Eix 2. Impuls de la demanda d’un mercat sostenible
4 actuacions
L4. Incentivar els consumidors
4 actuacions
L5. Potenciar l’ambientalització de la contractació

Eix 3. Aplicació del Programa
3 actuacions
L6. Governança
2 actuacions
L7. Comunicació i recerca


Font: Gencat.cat