8.7.12

4,5 milions d'euros de la Marató per la pobresa faran possible l'execució de 40 projectes socials a Catalunya

· La Fundació lliurarà de manera imminent a 75 entitats del tercer sector social els fons econòmics necessaris perquè puguin posar en pràctica els seus projectes.

· L'excepcionalitat de la situació socioeconòmica del país i del programa emès el 27 de maig per TV3 i Catalunya Ràdio, ha mogut la Fundació a impulsar amb caràcter urgent la gestió de tot el procés d'avaluació i priorització dels projectes, amb la transparència i rigorositat utilitzades al llarg dels 20 anys de Marató.

El marcador final
La Marató per la pobresa serà una injecció de recursos important i extraordinària per a 75 entitats del tercer sector social a Catalunya que, gràcies als 4.514.076 euros procedents dels donatius a la Marató, podran dur a terme un total de 40 projectes centrats en l'assistència, l'habitatge, la inserció sociolaboral i la infància.

El Patronat de la Fundació La Marató de TV3, reunit avui, ha decidit distribuir els fons disponibles d'acord a la priorització dels projectes presentada pels avaluadors, segons l'objecte de la convocatòria i seguint els criteris marcats per la Comissió Assessora Social. Aquesta Comissió està formada per professionals de trajectòria reconeguda del món universitari, de l'empresa i pròxims al tercer sector, i ha donat suport a la Fundació per garantir el rigor i la transparència utilitzats al llarg de tot aquest procés.

El president de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) i de la Fundació, Brauli Duart, s'ha mostrat "especialment orgullós de poder repartir avui, només 40 dies després de celebrada la Marató per la pobresa, aquests diners a les entitats de l'àmbit de la pobresa perquè puguin començar a treballar de manera immediata en els seus projectes". Duart ha volgut destacar la rapidesa amb què s'ha treballat en tot el procés d'avaluació, selecció i lliurament dels fons a les entitats que rebran el suport de la Marató, i ha posat un èmfasi especial en el fet d'haver "estat capaços de fer-ho sense perdre el rigor i la transparència aportats per la Fundació durant tots aquests anys".

Línies d'actuació

Els projectes que seran finançats per la Marató per la pobresa responen a quatre línies d'actuació dels àmbits assistencial, habitatge, inserció sociolaboral i infància.
Un total de 10 treballs es desenvoluparan dins el primer grup, l'assistencial, dirigits a l'atenció de necessitats bàsiques, com ara alimentació i higiene.

Referent a l'habitatge, 8 projectes permetran resoldre situacions de manca o risc de pèrdua de vivenda: impagaments puntuals de despeses de lloguers i hipoteques, entre altres.

També s'invertirà part dels 4,5 milions d'euros en 10 projectes destinats al foment de programes ocupacionals i socioeducatius de caràcter preventiu adreçats a persones afectades per l'actual situació de crisi econòmica.

Finalment, l'àrea de la infància és la que té més projectes finançats, 12, dedicats a la promoció i la protecció dels drets dels infants que viuen en famílies en situació de pobresa.

Projectes seleccionats

Dels 40 projectes elegits, 30 són unitaris i 10 coordinats entre diverses entitats, tot afavorint el treball en xarxa, un dels objectius principals d'aquesta edició excepcional de la Marató. A més, l'àmbit territorial d'afectació d'aquests projectes cobreixen diverses localitats de les 4 demarcacions catalanes.

Així, la Marató per la pobresa permetrà cobrir el pagament de menjadors escolars perquè els infants de famílies sense recursos puguin veure coberta aquesta necessitat bàsica, segons es desprèn del treball presentat conjuntament per la Creu Roja i Càritas. També ajudaran a incrementar la mitjana de persones que s'allotgen diàriament en algun dels centres adaptats per a aquesta finalitat, gràcies al projecte de la Fundació Arrels.

Però un dels principals motius d'empobriment i exclusió social que amenacen les famílies catalanes són els desnonaments. En aquest àmbit, els fons de la Marató permetran que l'Observatori de Drets Humans DESC pugui treballar per evitar la pèrdua de l'habitatge o aconseguir un reallotjament adequat, cancel·lar els deutes hipotecaris amb el lliurament de la propietat de l'habitatge o ajudar les famílies afectades a refer les seves vides.

En conjunt, els projectes seleccionats oferiran una resposta immediata a situacions d'emergència que pateixen ciutadans del nostre país agreujades per l'actual crisi econòmica, i alhora garantiran la feina de les entitats socials davant la creixent demanda d'ajuda que han d'assumir.

Consulteu els projectes seleccionats per àrees:


Procés d'avaluació


En l'avaluació dels 205 treballs revisats hi han participat 30 experts en aquest àmbit, sota la coordinació de l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Els tècnics han valorat el caràcter innovador i transversal dels projectes, així com la seva capacitat transformadora, qualitat, viabilitat i impacte social. En aquest sentit, els experts han tingut present la competència de l'entitat per poder dur a terme realment el projecte, les accions que repercuteixin directament a les persones en situació de pobresa o en risc d'exclusió i el seu efecte multiplicador, la viabilitat del projecte i de la gestió del pressupost o les accions que incideixen específicament en l'àmbit de la infància, entre altres criteris objectius.

La valoració dels projectes s'ha executat a partir d'un procés molt estricte amb el qual s'ha garantit el màxim d'objectivitat. Així, cada projecte s'ha assignat a 2 revisors que han elaborat informes qualitatius i quantitatius per a cada projecte. Un cop finalitzada aquesta fase, els membres del panel han revisat els informes dels avaluadors i els han classificat d'acord a l'objecte de la convocatòria, afavorir els treballs que incideixen en la pobresa agreujada per la crisi actual.

Consulteu el document amb el resum del procés que s'ha seguit en l'avaluació dels projectes presentats a la convocatòria de la Fundació en l'àmbit de la pobresa.

Seguiment dels projectes

Els treballs que finançarà la Marató per la pobresa es realitzaran en el període d'un any, fins al setembre del 2013. Durant aquest temps serà l'associació ESADE Alumni la institució que farà el seguiment dels projectes de les entitats beneficiàries dels fons, tot aportant de manera altruista la gestió i l'experiència dels antics alumnes a aquest projecte social i solidari. PricewaterhouseCoopers garantirà la gestió correcta i transparent dels fons donats a cada entitat, d'acord amb els convenis que se signaran durant el mes de juliol.

Font: www.tv3.cat/maratopobresa/projectes