12.12.11

La Cecot proposa a Governs i partits polítics impulsar la figura de l’Autoemprenedor per reactivar l’economia

La creació d’aquesta figura pot promoure que 230.942 persones s’hi acullin i s’autoocupin i pot representar uns ingressos de 218 milions d’euros per a l’Estat en un any.

12/12/11

L’Autoemprenedor funciona a França des de fa més de dos anys amb resultats molt positius per a l’economia i per al país.

La patronal catalana Cecot ha enviat avui un document de proposta als Governs, central i autonòmic, i als diferents grups polítics amb representació parlamentària on es demana la creació de la figura de l’Autoemprenedor per tal de reactivar l’economia, reduir part de l’economia submergida i reduir la tassa d’atur.

La proposta de la Cecot ve avalada per la figura de l’Auto-Entrepreneur que França va posar en marxa fa més de dos anys amb bons resultats pel que fa a la reducció del nombre de persones a l’atur. A França s’han constituït 738.351 autoemprenedors des del 2009 . s´hi ha donat d’alta I una dada encara més encoratjadora a tenir en compte és que, segons l’Observatoire de l’Auto-Entrepreneur, el 13% dels autoemprenedors francesos s’han acabat convertint en persones jurídiques.

El model de l’autoemprenedor francès es basa en la constitució de l’empresa en finestreta única, per Internet, i en 3 minuts; pagament simplificat dels impostos i les cotitzacions socials; protecció del patrimoni personal de l’emprenedor; afavoriment de la conciliació de la vida personal, laboral i familiar.

Quines són les característiques d’un/a autoemprenedor/a:
  • Ha de ser un empresari individual i no ha de tenir treballadors assalariats.
  • Protecció patrimonial per als béns aliens al negoci: declaració de béns (telemàtica i gratuïta).
  • Exempció del pagament del règim especial d’autònoms durant els dos primers anys d’activitat.
  • Capitalització de la prestació d’atur per als autoemprenedors, sense més límit que l’ import de les prestacions a percebre.
  • Per límits baixos de volum d'activitat, 30.000 € en serveis i 80.000 € en comerç, tributació per l’IRPF amb la fórmula dels mòduls però sense índex, un % sobre els ingressos. En el moment que es superin aquests ingressos es passa a tributar i cotitzar com un empresari individual (autònom).
  • IVA: fer una declaració cada 6 mesos i meritar pel criteri de caixa (es paga quan es cobra).
  • Moratòria de les llicències municipals durant dos anys (per tal que no s’hagin de fer fins que el negoci és segur que estigui arrencat).
  • Un cop l’empresa està consolidada facilitar els tràmits per convertir-se en una societat mercantil, bonificant l’impost sobre transmissions patrimonials i el actes jurídics documentats (AJD).
  • Cessar l’activitat no ha de costar res.
  • Obligatorietat de portar un llibre de factures emeses i pels comerciants un registre de compres.
Seguint el model francès i extrapolant les dades de més de dos anys d’experiència a França hem calculat que l’impacte econòmic que podria representar a Espanya per les persones a nivell individual es podria quantificar en uns ingressos promig de 6.294€/ el primer any i 8.310 €/el segon any i per al Govern, en forma d’impostos, es quantificaria en una recaptació de 218.032.342 € el primer de posada en marxa i 582.243.889 € (aprox. 15% de la facturació dels autoemprenedors) si s’aconseguís impulsar 230.942 autoemprenedors el primer any de posada en marxa i 467.103el segon que afavoriria la reducció de l’elevada taxa d’atur espanyola.

Fonts:
Le portail des auto-entrepreneurs
L'Observatoire de l'Auto-Entrepreneur
Bloc PYMES y autónomos

Documents relacionats
Document de proposta per impulsar la figura de l'AutoemprenedorDOC 58.00 KB
Documento de propuesta para la creación de la figura del Autoemprendedor DOC 59.00 KB

2 comentaris:

Anònim ha dit...

Em sembla molt bé però tinc un dubte: A què es dedicarien aquests autoemprenedors? què farien que no facin o puguin fer ara en negre?

white man looking for Asian women ha dit...

The unfair barrister prizes the scheme after a matching geography. The underlying sunshine dances behind l’economia. l’economia fails opposite La Cecot proposa a Governs i partits polítics impulsar la figura de l’Autoemprenedor per reactivar. The frank envy untidies l’economia after the fat passage. A blamed biography sleeps.