3.12.11

Comissió d'RSC del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya
Josep Maria Canyelles forma part des del 2010 de la Comissió de Responsabilitat Social Corporativa del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya.

Aquesta comissió funciona des de l’any 2006, i la seva missió consisteix a afavorir la responsabilitat dels auditors. La seva visió és ser un referent en temes relacionats amb la responsabilitat per als col·legiats i per a la societat.

Els objectius generals de la Comissió consisteixen en:
 1. Vetllar perquè el Col·legi sigui un referent, quant a RSC, davant els seus membres i la societat. 
 2. Estudiar, debatre, reflexionar i opinar sobre aspectes relacionats amb l'RSC. 
 3. Estudiar les normes d'elaboració de memòries de Sostenibilitat, així com les normes de verificació de les esmentades memòries i, si és adequat, aportar les seves opinions. 
 4. Afavorir la formació en responsabilitat social corporativa. 
 5. Establir relacions i col·laboracions amb altres entitats relacionades amb el desenvolupament sostenible. 
Els col·lectius representats en aquesta Comissió són:
 • Empreses 
 • Consultors 
 • Mitjans de comunicació 
 • Escoles de negocis 
 • Universitat 
 • Auditors
He parlat del Col·legi en diferents entrades:
24.11.11 Conferència "La responsabilitat social dels auditors"
16.10.11 Piulant comentaris de la jornada sobre rendició de comptes (II)
28.9.11 Piulant comentaris de la jornada sobre rendició de comptes
1.7.11 Entitats no lucratives. Noves eines per a la rendició de comptes
1.7.11 [esEntidades no lucrativas. Nuevas herramientas para la rendición de cuentas
28.6.11 "Cada generació es paga les inversions que utilitza i no les que promou"
28.2.11 Lluitar contra la corrupció amb eines

A més, he publicat un article a la revista del Col·legi: