23.12.11

2012: Any Internacional de l'Energia Sostenible

Reconeixent la importància de l'energia per al desenvolupament sostenible, l'Assemblea General de les Nacions Unides ha proclamat l'any 2012 Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom.

Entenent l'energia sostenible com aquella energia que es produeix i s'utilitza de manera que donin suport a llarg termini el desenvolupament humà en l'àmbit social, econòmic i ecològic, Nacions Unides ha decidit que 2012 sigui l'Any Internacional de l'Energia Sostenible per a Tothom.

Això suposa una valuosa oportunitat per aprofundir la presa de consciència sobre la importància d'incrementar l'accés sostenible a l'energia, l'eficiència energètica i l'energia renovable en l'àmbit local, nacional, regional i internacional. Els serveis energètics tenen un profund efecte en la productivitat, la salut, l'educació, el ​​canvi climàtic, la seguretat alimentària i hídrica i els serveis de comunicació.

La manca d'accés a l'energia no contaminant, assequible i fiable obstaculitza el desenvolupament social i econòmic i constitueix un obstacle important per a l'assoliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 

No obstant això, 1.400 milions de persones no tenen accés a l'energia moderna, mentre 3.000 milions depenen de la combustibles fòssils i el carbó com les principals fonts d'energia. Com aconseguir l'accés de tothom a energies sostenibles? 

Per arribar a complir aquest objectiu és necessària la inversió en recursos tecnològics que puguin generar energia menys contaminant i viabilitzar l'accés a aquests nous serveis energètics a totes les comunitats del món. A més, requerirà de polítiques tant nacionals com internacionals que siguin una font d'incentiu per a l'ús de les noves fonts d'energia renovable. 

Cada dia la demanda d'energia a nivell mundial és major i per tant serà necessària l'aplicació de polítiques de promoció i desenvolupament a més de la difusió de les tecnologies energètiques adequades, fins i tot fent transferència d'aquestes tecnologies des dels països més desenvolupats fins als que encara es troben en vies de desenvolupament. 

Es prepara així el llançament d'una nova proposta a nivell mundial que porta per nom Energia Sostenible per a Tothom, que té com a objectius principals: 

-Garantir l'accés a serveis energètics moderns 
-Reduir la intensitat energètica mundial en un 40% 
-Incrementar l'ús de l'energia renovable a nivell mundial al 30%. 

Un pla ambiciós amb un clar objectiu de beneficiar tant a la població mundial com al Planeta Terra.

1 comentaris:

mail order brides russian ha dit...

A sinful asterisk profiles an obsessed legend. Next to the heterosexual stamps a culture. Below the fewer research pauses russian order bride. The radius socks a gone criterion. The woman befriends the earth outside any derivative. Russian order bride glows next to the drawback.