2.11.11

FEM EQUIP! Recursos humans per al foment de l’empresa inclusiva | 25.11.2011
Per la cohesió social, cap a la plena ciutadania!
25 de novembre de 2011
de 9 a 13 hores
Hotel Arts, Sala Gaudí
BARCELONA


Incripció oberta i gratuïta (fins el 21.11.2011): formulari en línia | ecas@acciosocial.org | 93 268 22 22
PROGRAMES INCLUSIUS d’ECAS, La Caixa, InfoJobs i la Generalitat de Catalunya
BUSINESS CASE: Casos pràctics de col·laboració entre empreses i entitats.
DEBAT sobre ‘El valor afegit de les entitats socials com a proveïdores de recursos humans’

Intervenen en la jornada: Francesc Xavier Mena, Hble. conseller d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya | Javier Ibars Álvaro, director del Departament de Relacions Laborals i Afers Socials de Foment del Treball Nacional | Jaume Lanaspa, director general de l’Obra Social Fundació “la Caixa” | Teresa Crespo, presidenta d’ECAS | Ricard Serlavós, vicedegà d’Innovació Pedagògica i Qualitat Acadèmica d’ESADE |  Jordi Sala, director de RRHH de l’Hotel Arts | Lídia Llop, coordinadora de RRHH de Golden Line | Mª Jesús Pérez, responsable de RRHH de Sodexho | Josep Maria Ureta, periodista | …

FEM EQUIP! és una crida a tots els agents que poden contribuir a que les empreses del nostre país siguin cada vegada més inclusives: és a dir, a que apostin per donar una oportunitat a aquelles persones que tenen major dificultat per incorporar-se al mercat laboral i comptin amb les entitats socials com a aliades a l’hora de buscar el candidat més idoni per cobrir un lloc de treball. L’experiència de les organitzacions que conformen la federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) en el camp de la formació i l’acompanyament de diversos col·lectiusamb especial dificultat per trobar feina –joves, dones, persones immigrades, amb trastorn mental, privades o ex privades de llibertat, discapacitades, etc.— representa un alt valor afegit per als responsables de recursos humans que pot ser beneficiós per a tots.
En base a la corresponsabilitat i el compromís per una societat més justa i amb oportunitats per a tothom, la jornada de treball pretén acostar al món empresarial la tasca que realitzen les entitats socials i els programes de reinserció, amb el suport de l’Administració, per tal de potenciar les vies de col·laboració i facilitar que les empreses contribueixin el màxim possible a la cohesió social del país.