30.8.10

Manifest per a la sostenibilització de la Universitat

Us transcric el Manifest per a la sostenibilització de la Universitat, al qual m'he adherit.

El desenvolupament sostenible és aquell capaç de «Satisfer les necessitats de les generacions presents sense posar en risc la capacitat i els recursos de les generacions futures per satisfer les seves pròpies necessitats»
Informe Brundtland, 1987
«L'Educació Ambiental no ha de ser reduïda a un instrument -necessari- per protegir l'entorn, sinó que cal entendre-la com una forma d'educació per a la ciutadania, per a la participació crítica i per a la presa de responsabilitats personals i decisions relatives a l'entorn natural, social, cultural i econòmic»
Mayer, 2004
Atenent a les voluntats expressades per les universitats presents o representades a la Jornada sobre Sostenibilització Curricular dels Ensenyaments Universitaris, celebrada a Barcelona el 10 de gener de 2008, i recollint els factors comuns de les diferents participacions, la Xarxa de Recerca en Educació per a la Sostenibilitat (edusost.cat) elabora el present manifest, que és recolzat com a compromís públic per les persones i entitats signants que segueixen:

MANIFEST

  • La universitat té el deure de donar resposta a la necessitat social de sostenibilitat. Assumint aquesta responsabilitat, ha de tenir un compromís ferm amb la sostenibilitat i l’ha de tenir en compte en els seus objectius i estratègies, tant en la gestió com en la docència i la recerca.
  • Per reforçar els processos cap a la sostenibilitat, són imprescindibles les aportacions dels grups de recerca i d’innovació en totes les àrees de coneixement, en tot allò que els hi és comú, així com en tot allò que és específic per a cadascuna.
  • La universitat ha d’emprendre accions per tal que tots els titulats i titulades de grau i de postgrau, surtin de la universitat tenint les competències, recursos i instruments per reflexionar sobre les implicacions en la sostenibilitat de les seves decisions i accions professionals.
  • La transversalitat, entesa com la introducció de continguts sostenibles a totes les assignatures obligatòries, optatives i de lliure elecció per a la formació de coneixements, valors i competències és fonamental. Però cal també remarcar l’excepcionalitat de la situació, a través de garantir almenys una matèria amb un nom identificable i activitats específiques vers la sostenibilitat a totes les titulacions, per fer conscient la transcendència de les decisions pròpies en relació a la sostenibilitat.
  • La universitat aportarà recursos formatius per incrementar la sensibilització en sostenibilitat del seu personal docent, administratiu i de serveis.
  • La universitat estimularà la recerca en els aspectes relatius a la sostenibilitat en cada àrea de coneixement i afavorirà la consideració explícita de les implicacions en sostenibilitat de la recerca que a priori no hi està directament relacionada.
  • Les acreditacions universitàries, tant de títols com de professorat, han de tenir en compte l’aplicació de la sostenibilitat en la docència i la recerca.
  • Atenent, doncs, al deure de donar resposta a la necessitat de sostenibilitat, i en exercici de la seva responsabilitat social com a universitat, la més alta direcció de la institució s’ha de comprometre a impulsar i liderar aquesta millora, alhora que s’ha de recolzar també en el compromís, activitats i iniciatives de professors, investigadors, estudiants i PAS.Podeu veure les
Conclusions de la Jornada "Les competències en sostenibilitat en els nous graus universitaris"hot! 
Presentació de les conclusions de la jornada celebrada el 17 de desembre de 2009 a la Sala de Graus de la UB

Presentació a càrrec del Dr. Dídac Ferrer, Centre per a la Sostenibilitat de l’UPC
Presentació a càrrec de la Sra. Aurora Huerga Secretaria de Desenvolupament Territorial de CCOO Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: