21.8.10

Les entitats, contra la Llei de Caixes

El 29 de juliol passat, onze entitats varen manifestar la seva oposició a la reforma del model de caixes en una roda de premsa celebrada a la seu d’Òmnium Cultural

El dia 29 de juliol, diverses entitats del Tercer Sector així com sindicals i de consumidors varen presentar un manifest en defensa de les caixes d'estalvi i de la seva funció d'impuls econòmic i social del territori i del país, com a reacció contra la publicació, el 9 de juliol, de l’anomenada Llei de Caixes.

Les entitats signants temen que els canvis en el model de Caixes d’Estalvis establerts pel Reial Decret-Llei 11/2010, de 9 de juliol afectin negativament els programes socials que actualment financen aquestes entitats, i que moltes persones quedin excloses del sistema financer, sense la possibilitat de tenir un compte corrent o una llibreta d’estalvis.

Les entitats impulsores de la iniciativa són:
Per a aquestes entitats, la reforma promou la transformació bancària del sector, la privatització dels seus recursos i el debilitament de l'obra social. En concret, denuncien que aquest nou sistema podria provocar l’exclusió financera de les persones amb ingressos més modestos i, en aquest sentit, el manifest demana, en primer terme, que la participació de capital privat es limiti al 40% i no al 50% que preveu la llei per tal d'evitar que esdevingui majoritari en l'estructura de les caixes.

El manifest també reclama que es protegeixi la vinculació de les caixes i del territori, la seva capacitat de promoure l’estalvi, recolzar els autònoms i la petita i mitjana empresa, així com la participació de la societat civil i les administracions locals en el desenvolupament del territori.

Per alertar dels perills de la reforma, el manifest posa l’exemple d’Itàlia on, després de la desaparició de les caixes d'estalvis, un 20% de la població ha quedat sense accés als circuits del diner, percentatge que a Catalunya no supera el 3%. Dolors Llobet, representant de CCOO, ha puntualitzat que, si es dóna prioritat únicament als criteris de rendibilitat, existeix un seriós risc d’exclusió.

Quant a les obres socials de les caixes, el manifest demana que siguin protegides pel benestar social que generen, evitant una apropiació particular dels excedents que es destinen a l'obra social.

Finalment, els signants del manifest denuncien que la reforma s’ha dut a terme sense un previ debat social, en un procés mancat de transparència, diàleg i consens. Per això, demanen que s’aturi la reforma i s’obri un debat amb tots els agents implicats sobre quina és la funció que han de tenir les caixes.

Font: xarxanet.org

0 comentaris: