12.7.10

L’Institut d’Assistència Sanitària, la responsabilitat social d'una empresa pública sanitària

  • L’Institut d’Assistència Sanitària (IAS) ha iniciat la gestió de la prìopia RSE
  • L'any que ve, es compliran 800 anys (sic) de la fundació del primer Hospital Santa Caterina construït en l'actual plaça del mercat al 1211.
L’IAS crea la comissió de treball de Responsabilitat Social Corporativa
Aquesta setmana ha quedat formalment constituïda la Comissió d'RSC de l’Institut d’Assistència Sanitària (IAS), creada per treballar i desenvolupar les actuacions de l’IAS en aquest àmbit. L’objectiu primer serà l’elaboració d’un Pla Estratègic de RSC, del qual en sortirà un pla d’actuació i una primera memòria de sostenibilitat. El treball realitzat serà avaluat per una auditoria externa. La comissió, integrada per professionals assistencials i no assistencials de diferents serveis i departaments de l’empresa, a més d’un representant del Consell d’Administració, s’ha creat un cop aprovada la Declaració de Responsabilitat Social Corporativa de l’IAS pel seu Consell d’Administració, que presideix Tomàs Sobrequés.

Tomàs Sobrequés, president del consell d'administració de l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), publica un article a El Punt Comarques Gironines (27-06-2010 - Pàgina 8):
La responsabilitat social d'una empresa pública sanitària


La responsabilitat social corporativa (RSC) és, a més del compliment estricte de les obligacions legals vigents, la contribució activa i voluntària de les empreses en les àrees social, econòmica i ambiental per fomentar una gestió que sigui èticament responsable, respectuosa amb el medi ambient i amb els drets humans, i que sigui fruit de la relació i el diàleg transparent amb els seus grups d'interès, de manera que es responsabilitzin de les conseqüències i els impactes que es deriven de les seves accions.

Des dels seus orígens, la nostra entitat, atesa la seva condició de prestadora de serveis sanitaris i socials, i d'empresa pública, té una funció social coneguda, reconeguda i indiscutible. És una empresa que no té accionistes pròpiament, però que considera que els seus accionistes són tots els ciutadans als quals presta els serveis.

En l'actual situació de crisi econòmica és necessari plantejar-se quina ha de ser la contribució de la RSC en aspectes com ara la promoció d'un creixement sostenible, el respecte al medi ambient, el consum i la inversió socialment responsables, l'educació i la formació dels professionals, i la gestió de la diversitat, la cohesió social i la cooperació per al desenvolupament.

Per a aquest tipus de plantejaments cal una visió global de l'empresa que tingui en compte, no només els aspectes econòmics i financers, sinó també el personal, els usuaris, la societat en general, i un estil de direcció i lideratge basat en la participació. En definitiva, una anàlisi de tots els elements que formen l'empresa, tal com es recull en el model europeu de qualitat EFQM.

Si a l'Institut d'Assistència Sanitària (IAS), una empresa pública de la Generalitat de Catalunya en la qual l'esperit fundacional és l'atenció social i sanitària de les persones, hi afegim la decisió voluntària de desenvolupar un model de RSC, estarem en condicions d'oferir als nostres conciutadans, cada vegada més, uns serveis amb un valor afegit moral i social cada cop més important. Això, sense cap mena de dubte, ens ha de consolidar davant del nostre entorn en la legitimació de l'activitat que portem a terme.

Des del consell d'administració volem promoure la integració de la responsabilitat social com un dels pilars estratègics de gestió de la nostra empresa; per això manifestem el compromís explícit per al seu desenvolupament i per dotar de credibilitat aquest procés de millora amb la implantació de pràctiques socialment responsables.

Aquest objectiu es concreta en els següents punts:
  1. Promoure iniciatives en l'àmbit de la salut, i col·laborar i participar amb les organitzacions, entitats i associacions de la nostra àrea d'influència per tal de potenciar la cohesió social del territori, especialment en l'entorn més proper.
  2. Gestionar adequadament la utilització dels recursos disponibles i el maneig correcte dels residus derivats de la nostra activitat, avaluar-ne els efectes mediambientals i desenvolupar mesures de prevenció i millora del medi ambient i d'estalvi energètic.
  3. Oferir una atenció sanitària i social integral i integradora en la qual la promoció de la salut, la qualitat i la coordinació entre els diversos nivells assistencials siguin un pilar fonamental.
  4. Dur a terme una política d'atenció als professionals de l'IAS que tingui en compte el desenvolupament personal, l'aprenentatge, l'eliminació de les formes directes i encobertes de discriminació de gènere, i intentar trobar un equilibri entre la vida personal i la vida laboral.
  5. Potenciar les pràctiques de bon govern en tots els àmbits de l'organització, en què transparència, diàleg i respecte als valors ètics de la institució siguin el fonament principal; així com implementar i normalitzar un sistema de gestió que permeti fixar objectius i una estratègia de millora contínua.
L'IAS fonamenta la RSC en els següents conceptes: voluntarietat, integració, transparència, permanència, visió global, auditabilitat, millora contínua, qualitat, adaptabilitat, viabilitat i sostenibilitat, i cooperació.
Nota: afegim aquesta notícia del 2009 on ja s'indicava la voluntat d'avançar en aquesta línia:

L’IAS inaugura l’exposició “El bosc de la pobresa” a l’Hospital Santa Caterina

L’IAS va inaugurar el passat dimecres 28 d’octubre l’exposició “El bosc de la pobresa” a l’Hospital Santa Caterina. La proposta, que podrà ser visitada fins el 22 de desembre, es va posar en marxa el març passat i, tal i com han explicat Dolors Corominas, coordinadora del Servei de Salut Comunitària de l'IAS, i Jordi Vinyals, educador del Centre de Rehabilitació del Gironès, “consisteix en una sèrie d’arbres de fusta pintats i disposats a banda i banda del passadís principal de l’edifici realitzades pels corresponents grups de treball dels centres de rehabilitació psicosocial de les comarques gironines de la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS a les comarques gironines, el Centre Juvenil i Adolescent, la Llar Residència La Maçana i l’Edifici de Rehabilitació de Trastorns Mentals Severs (TMS)”. L’acte d’inauguració, que va aplegar a un gran nombre d’assistents, va comptar amb la participació de diferents representants dels onze grups de treball.

L’objectiu de l’exposició és sensibilitzar i incitar a la reflexió vers les qüestions de pobresa, exclusió social, marginació i manca de desenvolupament humà, alhora de proposar la posada en pràctica d’accions de col·laboració, solidaritat, empatia i voluntat per eradicar aquestes situacions d’injustícia social. La mostra va adreçada no tan sols al públic visitant o als usuaris de l’hospital, sinó també als professionals que hi treballen.

La iniciativa sorgeix de Línia 17, de la que també és membre Dolors Corominas, línia estratègica que incorpora oficialment el concepte Responsabilitat Social Corporativa (RSC) en el model de gestió de l’organització. Aquesta línia implica l’aplicació de l’RSC a diferents àmbits i, entre aquests, es troba la cooperació internacional. Dins d’aquesta àrea, s’emmarquen les activitats anuals orientades a la seva sensibilització com ara exposicions, cinefòrum o d’altres, impulsades a títol individual o de forma conjunta amb altres organitzacions.

0 comentaris: