19.7.10

Grup Internacional d'Experts confirma la viabilitat de la Taxa Tobin

El Fòrum UBUNTU fa una crida per a què els dirigents mundials implementin l'impost
english / français / español / català
Avui, 16 de juliol, un grup d'experts provinents del món acadèmic1 i del sector financer2 han confirmat la viabilitat i l'oportunitat d'aplicar un impost a les transaccions financeres, per tal de generar els recursos necessaris per acomplir els compromisos contrets amb els països en desenvolupament. Els experts han elaborat un estudi detallat sobre la viabilitat d'aquest mecanisme, responent així a la sol·licitud d'un grup de 12 governs, que van encarregar el document el novembre de 2009. Aquests governs (Alemanya, el Regne Unit, Japó, França, Bèlgica, Noruega, Senegal, Brasil, Espanya, Corea, Àustria i Xile) formen part del Grup Pilot sobre Finançament Innovador per al Desenvolupament, comprès per 55 països i organitzacions internacionals i de la societat civil, entre les quals figura el Fòrum UBUNTU, d'ençà la seva incorporació el 2006.

A l'informe, publicat a la pàgina web del Grup Pilot (Report of the Committee of Experts to the Taskforce on International Financial Transactions and Development), els experts confirmen la viabilitat dels impostos a les transaccions financeres, a les quals la premsa sovint s'ha referit com a "Taxa Tobin".

Els experts assenyalen les transaccions de divises entre bancs com el mercat financer on resultaria més senzill aplicar un impost per part dels estats, degut a les particularitats tècniques que aquest mercat té. Els experts afirmen que aquestes transaccions interbancàries internacionals de divises es processen mitjançant sistemes informàtics d'alta seguretat, i que aquests intercanvis entre bancs ja estan sotmesos a quotes aplicades sobre cada transacció, motiu pel qual recaptar aquest impost resultaria senzill. Actualment els bancs no estan subjectes a l'IVA ni a qualsevol forma de tributació sobre aquestes transaccions. Els experts calculen que la introducció d'un micro-impost de només el 0'005% sobre aquestes transaccions seria suficient per recaptar 33.000 milions de dòlars cada any. Els consumidors de l'economia real no es veurien afectats per l'impost, donat que els costos d'operar a escala individual en el mercat d'intercanvi de divises són de 100 a 1.000 cops superiors a l'impost proposat, i donat que les operacions que tenen per objecte el comerç de bens i serveis representen només el 3% de les operacions d'aquest mercat (la resta són operacions de caràcter especulatiu sobre tipus de canvi). Aquests 33.000 milions suposarien nous recursos, complementaris a l'Ajut Oficial al Desenvolupament, posats a disposició del compliment dels compromisos internacionals per ajudar els països en desenvolupament a combatre la fam, malalties, l'analfabetisme i altres mals relacionats amb la manca de desenvolupament, o el canvi climàtic.

El Fòrum UBUNTU, que des del 2002 treballa per promoure aquest mecanisme a nivell global, aplaudeix la publicació de l'informe. Elogiem que els experts hagin establert de manera clara quines són les passes que els governs haurien de seguir per assolir una implementació efectiva d'un impost a les transaccions financeres. Saludem i compartim la identificació de l'intercanvi de divises com al segment dels mercats financers sobre el qual caldria incidir en primer lloc, per tal d'assolir l'establiment d'un impost financer internacional general.
No obstant, cridem l'atenció sobre la necessitat que aquests nous fons siguin gestionats de manera democràtica i participativa, a través del sistema de Nacions Unides, i amb la participació clau de les seves agències i programes de més reconeguda solvència en la lluita contra la pobresa i l'exclusió.

Els impostos sobre les transaccions financeres estan presents en grans economies, com ara al Regne Unit, en forma d'impost sobre accions, o a Taiwan, amb el seu impost general a les transaccions de valors. Ha arribat el moment de què els governs parin d'encarregar nous informes, i comencin a implementar les recomanacions ja fetes en informes anteriors.

El Fòrum UBUNTU fa una crida als dirigents mundials, i en especial als europeus, per a què implementin un impost a les transaccions financeres el més aviat possible. Només així es podrà revertir l'estat de greu incompliment dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni, que posa de manifest el darrer Informe del Secretari General de Nacions Unides al respecte (publicat el mes de juny)3, i es podrà començar a avançar envers l'assoliment efectiu d'aquests compromisos el 2015.

  1. Universitats de Columbia, Kyoto i Lliure de Brussel·les, entre d'altres
  2. HSBC i JP Morgan, entre d'altres
  3. MDG Report 2010


Font: http://www.ubuntu.upc.edu/index.php?lg=cat&pg=13#form 

Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: