12.7.10

Els emprenedors catalans tenen a l'abast crear empreses més ràpid

Si se'm permet dir-ho pel broc ample, una de les responsabilitats socials del sector públic fa referència a com es poden disminuir els períodes de temps que els administrats perden com a conseqüència d'una burocràcia ineficient o poc competitiva. I especialment en aquells casos en què aquests retards o temps excessius tenen conseqüències en els drets de les persones o els causa un perjudici, o en limita la competitivitat com seria el cas del temps necessari per a crear una empresa. És per això que donem la benvinguda a la iniciativa governamental que permet que els emprenedors catalans tinguin a l'abast crear empreses més ràpid:
L'Oficina de Gestió Empresarial facilita constituir una empresa per via electrònica i limita a 48 hores la constitució d'una societat anònima. Simplifica els tràmits dels emprenedors que volen crear una empresa a Catalunya. La creació es fa per via electrònica i és immediata, gràcies al decret de simplificació. El canvi administratiu, vigent des de l'1 de juliol, és un pas més en la direcció de la desitjada finestra única.

Avantatges de la constitució d’empreses mitjançant la tramitació electrònica:

ESTALVI DE TEMPS: es redueix considerablement el temps de tramitació de la constitució de societats i empreses individuals. En el cas de l’empresari individual és immediat, pot començar l’activitat un cop feta la tramitació. En el cas de les Societats Limitades es triguen 48 hores, un cop es disposa de la reserva de denominació social. Fins ara, les gestions es podien allargar per sobre dels 20 dies.

ESTALVI D’ORGANISMES A VISITAR: no cal desplaçar-se a diferents organismes per realitzar tots els tràmits necessaris per a la constitució, que afecten a diferents organismes competents tant de l’Estat com de la Generalitat. L’emprenedor només ha d’anar a qualsevol de les Oficines de Gestió Empresarial o a les OGE-cambres, i a la notaria, si es tracta d’una societat. L’empresari s’estalviarà gestions com ara anar personalment al Registre Mercantil, a la Seguretat Social o a l’Agència Tributària.

ESTALVI DE FORMULARIS A OMPLIR: fins ara calia omplir fins a 5 formularis. A partir d’ara, totes les gestions es fan a través del sistema de tramitació telemàtica

Vota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!

0 comentaris: