13.7.10

Curs "La Biodiversitat. Aspectes bàsics per a la gestió i l'ús sostenible de la diversitat biològica"

En motiu de l'Any Internacional de la biodiversitat, el Campus Universitari de la Mediterrània ofereix un curs bàsic sobre diversitat biològica, amb un professorat integrat per experts de reconegut prestigi en la matèria.

El curs introduirà conceptes bàsics sobre la biodiversitat, presentarà l'estat de la qüestió sobre la diversitat biològica a la Unió Europea i a Catalunya.

A continuació, es faran diverses sessions temàtiques, on es tractarà la integració de la biodiversitat en la planificació del territori, instruments econòmics per a la conservació de la biodiversitat, etc.

També es presentaran les estratègies per a la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica a nivell de Catalunya, tant a escala autonòmica com local.
MEDI AMBIENT - La Biodiversitat. Aspectes bàsics per a la gestió i l'ús sostenible de la diversitat biològica
Data inici: 15-09-2010
Data fi: 17-09-2010
Calendari: Matí, de 8:00h a 14:30h
Hores totals del curs: 15 hores presencials
Preu: 121 €
Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
CONTINGUTS:

OBJECTIUS GENERALS

Que els alumnes coneguin el concepte de biodiversitat biològica, amb totes les seves diverses dimensions.

Que els alumnes disposin d'un coneixement bàsic, però suficient, sobre la situació de la biodiversitat a escala mundial, europea i catalana, i quins són els reptes als quals ha de fer front.

Que els alumnes disposin d'un coneixement suficient sobre la normativa bàsica, les polítiques, estratègies, plans i programes que han de permetre la conservació i un ús sostenible de la diversitat biològica (a escala internacional, europea i catalana).

Que els alumnes disposin d'un coneixement bàsic sobre instruments concrets (de planificació i de gestió) que s'estan utilitzant actualment a Catalunya, tant en l'àmbit autonòmic com local.


OBSERVACIONS:
El fet d’inscriure’s a un curs, no dóna dret a reserva de plaça fins que no s’ha pagat la matrícula, per tant recomanem fer les dues coses, inscripció i pagament en el mateix moment.

Aquest curs està reconegut amb crèdits de lliure elecció per la Xarxa Vives d’Universitats. Consulteu l’apatrat “Tot sobre el Campus” per conèixer les condicions.

El curs és reconegut pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat.

INFORMACIÓ:

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

El Campus està coorganitzat per: UPC, IMET, IEMedVota'nsPodeu votar els blocs preferits fins el 9 de setembre. Enguany, a banda de votar els blocs, també podeu valorar cada entrada publicada. Aquesta valoració (“M’agrada”) incideix en el resultat final, ja que cada cinc suposen un vot per al bloc. Clica la icona!