1.4.09

El Parlament Europeu, a favor de l'etiquetatge "sense treball infantil" en els productes importats

"Amb la finalitat de desincentivar el treball infantil, és fonamental comprometre políticament en favor d'opcions coherents en les polítiques de reducció de la pobresa, l'ensenyament de qualitat i els drets humans", recorda l'Informe sobre el lloc especial que correspon a la infància en l'acció exterior de la Unió Europea.

La britànica Glenys Kinnock, del Grup Socialista al Parlament Europeu, ponent de l'informe, hi suggereix introduir un etiquetatge per als productes importats a la Unió Europea que asseguri que han estat elaborats sense treball infantil. Les iniciatives proposades en aquest sentit, es recullen en els següents punts de l'informe:

40. Insta la Comunitat Europea i els Estats membres que prestin un major suport al comerç just i a les iniciatives d'etiquetatge que haurien d'animar les empreses a no recórrer al treball infantil; recomana que es controli millor el respecte dels codis voluntaris de conducta sobre drets laborals bàsics i que es facin més transparents per als consumidors europeus; considera que l'atribució de contractes públics s'hauria subordinar al respecte de les normes internacionals sobre el treball infantil;

41. Acull amb satisfacció la iniciativa del Consell d'iniciar un estudi sobre l'impacte d'incentius positius sobre la venda de productes produïts sense utilitzar treball infantil i sobre possibles mesures addicionals, incloent mesures comercials; demana a la Comissió que informi el Parlament sobre el disseny, aplicació i resultats de l'estudi;

42. Insta la Comissió que proposi un mètode uniforme per a l'etiquetatge de productes importats a la UE de manera que se certifiqui que han estat fabricats sense la utilització del treball infantil a cada fase de la cadena de producció, per exemple, mitjançant la indicació "sense treball infantil" en l'etiquetatge dels productes en qüestió, assegurant així que aquest sistema s'ajusta a les normes comercials internacionals de l'OMC.

Així mateix, en el document, l'europarlamentària Kinnock exigeix als governs dels tercers països que respectin les normes internacionals sobre els drets de la infància, especialment les referides a la prestació de serveis socials bàsics.

Per això, l'informe recomana nomenar un representant especial de la UE per tal de garantir la visibilitat i els drets de les persones menors d'edat. A més, subratlla que el suport pressupostari de la UE ha d'incloure fons per a la creació de capacitats per als ministeris pertinents (com ara els ministeris de Benestar, Sanitat, Educació i Justícia) a fi d'assegurar que disposen de les eines i polítiques adequades per a pressupostar i aplicar serveis per a la infància.

Font: Butlletí Trobades de l'OIT

Informació OIT sobre Treball infantil: [ca]trad. del cast. [es] [en]

0 comentaris: