26.5.06

És útil parlar de Territoris Responsables

Avui parlem de l'Empresa Responsable. I fins i tot podem identificar cadenes de proveïment que incorporen l'RSE com un atribut fonamental. I podrem assistir al desenvolupament de clústers on el factor RS sigui el nucli fort on poder desenvolupar un aprenentatge estratègic entre diferents parts en el territori.


Posar en valor l'RS de les empreses i de totes les parts demana poder partir d'un entorn en el qual l'RS sigui compresa, assumida, integrada, valorada i reconeguda. No solament per disminuir els propis costos de transacció i incentivar-la, sinó fer-la esdevenir un factor estratègic clau dins del model de negoci i d'organització.


Si en un espai territorial totes les parts, inclosa la pròpia ciutadania, participen creixentment del compromís actiu envers l'RS, podrem començar a parlar de Territoris socialment Responsables, en els quals no solament es doni una acumulació d'empreses i organitzacions responsables sinó on sigui possible començar a gestionar certs actius intangibles del territori en clau d'RS, des del compromís amb el talent humà fins a la pròpia identitat del territori, des del grau d'equitat fins a l'impacte global en els Drets Humans.


Té sentit parlar de Territoris socialment Responsables en la mesura que la governança i la gestió estratègica del territori han esdevingut factors clau de desenvolupament i de generació de riquesa i que, en aquest context, cap empresa pot desenvolupar unes polítiques d'RSE al marge del propi context social: els ciutadans en tant que capital humà, clients, inversors, societat civil...

Veure newsletter sencer maig 2006

0 comentaris: