25.5.06

Pimes, RSE i territoris responsables

Tribuna d'experts EuropaPress, 15/05/06

En un recent informe elaborat per PriceWaterhouseCoopers, que analitza l'escenari global en els pròxims deu anys, s'adverteix que les empreses de la UE que no integrin la responsabilitat social i ambiental en les seves polítiques no sobreviuran en el segle XXI.

Els profunds canvis que es produiran en aspectes socials i mediambientals situaran les empreses en una cruïlla i les que no prenguin mesures per a mitigar les conseqüències d'aquest cúmul de factors estaran abocades al fracàs.

Un mes abans, la Comissió Europea en la seva comunicació sobre RSE 'Una aliança europea per a la responsabilitat social de les empreses' posava l'accent en la seva preocupació, ja recollida en 2002, per la necessitat de fomentar l'adopció generalitzada de pràctiques de RSE entre les pimes.

Les petites i mitjanes empreses constitueixen un element generador de creixement i desenvolupament per la seva capacitat de crear ocupacions productives i per haver-se constituït en un sector estratègic per a qualsevol procés de transformació social i cultural d'un territori. Però la introducció dels nous conceptes i pràctiques tendents a la responsabilitat social en les pimes es troba encara lluny de les accions que realitzen ja algunes de les grans companyies multinacionals.

Entre les pimes existeix poca sensibilització entorn a les oportunitats que pot representar la RSE, escassetat de recursos i, al mateix temps, una dificultat important per a accedir a actuacions i instruments pensats específicament per a empreses d'una dimensió corporativa superior. Però en canvi, per les seves característiques de proximitat, coneixement i relació quotidiana amb les seves parts interessades i el seu entorn local, les pimes tenen una major flexibilitat davant els canvis i una participació més directa en la comunitat en què operen fet que els permetrà, amb el suficient suport institucional, estar preparades per a afrontar el repte des d'un punt de partida diferent al de les grans corporacions.

En aquest context, el desenvolupament de l'RSE pot i ha de convertir-se en un repte i en una oportunitat per als governs locals. Promoure un nou model de gestió de les empreses que integri un esperit empresarial responsable, de manera que contribueixi al desenvolupament socioeconòmic sostenible de l'entorn en el qual actuen, ha de ser un dels objectius de les Administracions Públiques en general, però que adquireix especial importància en l'àmbit local.

És evident que la introducció de pràctiques socialment responsables en les pimes afavoreix l'impuls, la creació i la consolidació d'empreses innovadores, econòmicament competitives i sostenibles. I que això contribueix directament al desenvolupament d'entorns territorials basats en el creixement sostenible, la competitivitat i la creació i millora de la qualitat de l'ocupació, reptes imprescindibles si volem mantenir el nostre model de societat centrat en la igualtat d'oportunitats. Bona part d'aquests reptes tenen una clara dimensió territorial.

Les institucions públiques locals han de prendre un paper actiu en la creació d'un entorn favorable a l'adopció de pràctiques socialment responsables. Per a això resulta imprescindible la integració de les preocupacions socials i ambientals en les pròpies polítiques públiques de gestió del territori i en les relacions amb els diferents agents implicats: sector públic, empresa i tercer sector.

Els governs locals a més han d'establir estratègies i polítiques de promoció de l'RSE que afavoreixin la seva implantació en les pimes. En col·laboració amb altres agents, poden desenvolupar un conjunt d'instruments i propostes 'ad hoc' que permetin adaptar-les eines RSE globals a les necessitats específiques i a la realitat dispar de les empreses del propi territori.

I al seu torn, les Administracions poden vetllar perquè aquestes propostes s'adaptin i donin prioritat a aquells àmbits i preocupacions que són d'especial interès, donada la realitat social, econòmica i ambiental de la comunitat local en la qual operen aquestes empreses.

Aquest és el repte per a les corporacions locals: que les pimes del seu territori incorporin polítiques progressives d'RSE a través d'una nova relació amb el seu entorn immediat, ja que les mitjanes i petites empreses són estratègiques per a garantir el desenvolupament i la sostenibilitat territorial.

Per a això serà necessari que els diversos nivells de l'Administració supramunicicipal afavoreixin el coneixement, la difusió de les bones pràctiques, les experiències i els recursos que puguin ajudar als governs locals a disposar d'instruments específics RSE-PIME per a establir diàlegs constructius amb les pimes locals i dissenyar conjuntament plans d'RSE en el territori.

0 comentaris: