21.3.18

La Iniciativa per a la Reforma Horària demana a les instàncies europees competents la supressió del canvi d’hora d’estiu i d’hivern

La matinada d'aquest diumenge 25 de març comença l'horari d'estiu i els rellotges s'avançaran una hora. Així, a les 02.00 hores passaran a ser les 03.00, de manera que el dia tindrà una hora més, en compliment de la Directiva Europea que regeix el denominat canvi d'hora i que afecta tots els Estats de la Unió Europea.

Canviem l'hora dues vegades l'any. La pràctica d'endarrerir el rellotge una hora a l'hivern i avançar-lo en estiu es va generalitzar de manera desigual a partir de 1974, al produir-se la primera crisi del petroli en la resposta alguns països van decidir avançar els rellotges per poder aprofitar millor la llum del sol i, per tant, consumir menys electricitat en il·luminació.

S'aplica com a directiva des de 1981 i ha estat renovada successivament cada quatre anys, segons recorda el Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme. Des de l'aprovació de la Novena Directiva, pel Parlament Europeu i Consell de la Unió, al gener de 2001, aquest canvi s'aplica amb caràcter indefinit. Aquesta Directiva està incorporada a l'ordenament jurídic espanyol per Reial decret 236/2002, d'1 de març.

Des de la Iniciativa per a la Reforma Horària, pensem que quan la mesura es va implementar, encendre o apagar el llum una hora abans implicava un canvi significatiu en l'ús d'energia. Però avui dia, en què l'energia es fa servir en pràcticament tots els àmbits -aire condicionat, calefacció, equips de música i televisió, electrodomèstics, ordinadors- la diferència no és significativa. A més pensem que el cos humà triga molt més d'un dia a adaptar-se a les variacions horàries, el que es tradueix en molèsties, especialment en infants i gent gran.

Aquesta mesura no s'ha de confondre amb altres qüestions que afecten a la Reforma Horària com
 • La recuperació de les dues hores de desfassament horari en relació a la resta del món
 • L'impuls d'una nova cultura del temps a les organtizacions a favor de models més eficients i més flexibles per atendre les noves complexitats socials
 • La recuperació del fus GMT en el marc d'una reordenació global europea

El febrer el Parlament Europeu demanava a la CE acabar amb el canvi d'hora    

En una resolució no vinculant aprovada el passat 8 de febrer, el Parlament Europeu va demanar a la Comissió Europea acabar amb el canvi d'hora. Els eurodiputats van considerar que, tot i que no hi ha cap estudi científic que ho conclogui, les investigacions apunten a l'"existència de repercussions negatives sobre la salut humana." Amb aquesta resolució, la Comissió Europea ha d'avaluar el canvi d'hora bianual i, si és necessari, proposar una revisió del sistema per fer front a la preocupació pel seu possible efecte perjudicial sobre la salut humana.

El text, aprovat amb 384 vots a favor, 153 vots en contra i 12 abstencions, demana a la Comissió Europea una avaluació exhaustiva de la directiva que regula el canvi horari i, en cas necessari, sol·licita que presenti una proposta de revisió.

A més, els eurodiputats van recalcar que és essencial mantenir un règim horari unificat a la Unió, fins i tot en cas que s'abolissin els canvis d'hora bianuals.

20.3.18

[ARTICLE] La felicitat com a valor emergent a la societat i a l'empresa

La felicitat està de moda. Fa anys que se'n parla i sembla que és un tòpic que esdevindrà cada cop més important. Si la gent té una aspiració fonamental de ser feliç, seria bo que les constitucions ho reflectissin millor i milloressin el desplegament de les polítiques públiques vers aquest objectiu, que si bé mai serà complet sí que pot marcar una prioritat respecte a altres orientacions.

Repte individual o col·lectiu? La felicitat ha de sorgir d'un mateix, no és fruit d'una voluntat externa ni, per descomptat, de cap ordre. Podríem dir-ne el mateix que respecte a la motivació laboral. Però com passa en aquesta, sí que es poden crear les condicions per a afavorir-la.

Des de les polítiques públiques, caldria tenir com a referent la felicitat col·lectiva. Apuntar directament a la felicitat individual pot arribar a ser una intromissió en la intimitat. Jo sóc feliç si em dona la gana i l'estat (poder públic) no és qui per condicionar-me el meu estat (emocional). Però ja no sols és un tema de poders públics, ja que les empreses on treballem són els marcs on en el dia a dia es pot condicionar més aquesta felicitat, juntament amb els aspectes més íntims i familiars.

La responsabilitat social, doncs, pot esdevenir una funció empresarial al servei d'una inquietud de les persones, satisfer la necessitat de felicitat. Si l'empresa assumeix que té una responsabilitat envers la societat i, més en concret, respecte al grup d'interès de les persones que formen els equips de treball, l'empresa hauria de saber crear les condicions per al desplegament de la felicitat.

He dit funció empresarial per poder expressar la possibilitat de si en el futur podrà arribar a escriure's en forma d'algoritme. Ho desconec i em fa un cert temor, amb ressons conductivistes o, encara pitjor, de manipulació col·lectiva orwelliana. Però la tecnologia ens porta cap aquí i Google o Facebook saben què ens agrada i què, presumptament, ens fa feliços. Spotify sap quines cançons ens fan més feliços. En tot cas, prefereixo situar-me en el marc d'una felicitat més pupil·lar, basada en la mirada sincera, que no tutel·lar, basada en els sensors de lectura de la nostra activitat cardíaca.

Un enfocament de polítiques públiques ens porta a instruments de mesura. En el seu moment, Amartya Sen va desenvolupar un sistema que permetia mesurar el desenvolupament d'un país no solament amb el PIB sinó tenint en compte altres variables com l'esperança de vida o l'alfabetització, l'Índex de Desenvolupament Humà. Altres propostes, posteriorment, han anat més lluny, com el cas conegut del Bhutan, que calcula l'índex de felicitat del país.

Un enfocament de responsabilitat social ens porta a desenvolupar un model d'empresa saludable. No es tracta d'una organitzación on hi hagis d'entrar amb la rialla! Es tracta que l'empresa creï les condicions de salut, valors, marc de relacions i comunicació i estil de vida que permetin que les persones puguin desenvolupar-se com a persones i com a professionals, que puguin tenir un marc afectiu i de reconeixement positiu, que puguin créixer en salut i plenitud. Això no és paternalisme ni molt menys, però no totes les organitzacions tenen una cultura que pugui estar preparada per a fer el salt i comprendre que l'empresa té una responsabilitat envers les persones la qual s'ha d'articular sota la perspectiva d'una evolució gradual en la cultura organitzacional i de manera dialogada.

La felicitat no es pot imposar, però podem mostrar que no és una qüestió menor i d'interès exclusivament particular. Decidir quins valors socials volem que siguin rellevants, que siguin fomentats, és una tasca col·lectiva i forma part del que en diem un territori socialment responsable, una societat que és capaç de marcar quin són els reptes del territori que poden ser abordats sinèrgicament des les organitzacions, públiques, socials o privades.

Com a membres d'una empresa, una organització, un poble o una societat hauríem de desenvolupar la capacitat col·lectiva de consensuar quins valors o principis han de promoure's i quins han de ser remoguts en l'escala sempre difusa i en moviment dels valors socials. Algunes empreses, en els darrers lustres i en el marc del desenvolupament de l'RSE, han tingut el coratge de fer que els valors corporatius siguin establerts en part pels propis integrants. Per exemple, dos valors decidits des de la direcció i un col·lectivament pels treballadors. I arribarà el dia que una empresa, de tres valors, un el decidirà la clientela, perquè els valors acaben determinant les relacions amb tots els grups d'interès.

En l'esfera pública, també podem optar conscientment i col·lectivament per alinear-nos amb el valor de la felicitat. Sovint moltes reivindicacions van acompanyades, si no de formes violentes, sí de maneres amargues basades en el distanciament i l'enfrontament que dificulten cercar el punt de trobada i la posterior reconciliació. La cultura de la mediació, per exemple, afavoreix que la confrontació de punts de vista i d'interessos, es pugui portar a terme sota una perspectiva més positiva que no erosiona la felicitat. En el cas del procés sobiranista a Catalunya, l'anomenada Revolució del Somriure seria un magnífic exemple de com s'ha aconseguit que una reivindicació multitudinària incorpori transversalment un valor de felicitat, expressat amb els somriure, i que s'hagi operativitzat fins al punt de deixar les deixalles recollides després de manifestacions de més prop de dos milions de persones.

Nacions Unides va decretar el 20 de març Dia Internacional de la Felicitat, per reconèixer la rellevància de la felicitat i el benestar com aspiracions universals dels éssers humans i la importància de la seva inclusió en les polítiques de govern. I convida els poders públics, les ONG, la societat civil i els particulars a fomentar el Día i els valors que implica. Curiosíssimament la resolució no cita les empreses entre els destinataris de la proclama! Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) són transversals i, si bé no expliciten la felicitat, aquesta es pot trobar especialment en alguns:

   

La felicitat pot ser un valor corporatiu, expressat directament o bé per mitjà d'altres valors relacionats com podria ser l'autoestima, la salut, el desenvolupament personal, però com tots els valors ha d'articular-se en mesures concretes. Una acció empresarial ben concreta pot ser adaptar els seus horaris de funcionament a la reforma horària i, alhora, facilitar la flexibilitat horària, la conciliació de la vida laboral i familiar o el teletreball. I moltes coses més, que finalment han de formar part d'un enfocament global d'empresa saludable.

La Paradoxa d'Easterlin estableix que, a partir d'uns certs ingressos, tenir-ne més ja no aporta més felicitat. Això qüestionava la teoria dels economistes tradicionals, que havien determinat que el consum aportava la felicitat. I a partir d'una certa teorització, s'arriba avui dia a parlar de l'Economia de la Felicitat.

Felicitat, alegria, joia, goig, plenitud, riquesa, eudaimònia, mindfulness, absència de desig? Són molts els conceptes que es barregen. El que és evident és que no ens referim a un moment d'alegria, entesa aquesta com un sentiment que es manifesta amb signes exteriors com el somriure, sinó a una vivència interior, intesa i duradora, de joia o, en darrer terme, a una vida de plenitud, d'eudaimònia, que deia Aristòtil. Tècniques com el mindfulness ens hi poden ajudar. I l'absència de desig? En tot cas, no desitjar posseir-ho tot, no pretendre tot allò que no tenim o que difícilment podrem assolir.

Tenir o ser? S'ha dit des de les filosofies i les religions que per atànyer la felicitat ens hem d'orientar més al ser que al tenir. El mercat si més no ens està traslladant del tenir a l'usar: en un context de desmaterialització de l'economia, de creació de valor a partir d'actius intangibles, d'evolució dels models de venda cap a servitització i d'economia col·laborativa, es tendeix a valorar més poder usar que tenir, fet que ens podria acostar a la felicitat en la mesura que treure pes al tenir pot alliberar les forces del ser. Seria una hipòtesi.

El voluntariat d'empresa és una acció concreta que algunes empreses estan afavorint o organitzant per tal que persones de l'equip destinin una part del seu temps lliure i, de vegades, amb facilitats per part de l'empresa i disponibilitat d'una borsa d'hores, amb un objecte social de natura no empresarial. Normalment implica la col·laboració en algun projecte social d'una entitat sense ànim de lucre. D'alguna manera, a banda del servei a la comunitat, aquestes iniciatives afavoreixen que les persones puguin desenvolupar-se en contextos diferents, relacionar-se amb gent i equips diversos, fer front a situacions complexes, crèixer en actituds i en habilitats i realitzar-se com a persona. El voluntariat, donar-te als altres sense esperar res a canvi, genera felicitat.

Us recomano el capítol "Els diners fan la felicitat?" del programa Economia en colors que va protagonitzar Xavier Sala-Martín per a TV3. La conclusió final és que moltes coses que fem i que per elles mateixes ens aporten felicitat, quan les fem totes alhora, ens generen infelicitat perquè la multitasca sovint genera estrés. Potser tant a la vida personal com a la vida laboral, hauríem de aprendre a gestionar la complexitat d'una manera més ordenada que no ens generi ofec. Ja no es tracta d'un problema de com assolir la felicitat sinó de com defugir la infelicitat, o els casos de suïcidis recurrents que algunes empreses han patit. La hipòtesi seria, doncs, que concentrar-nos més en una tasca i no viure surfeant en mil i una tasques ens faria més feliços perquè podríem gaudir intensament del plaer de fer una cosa que professionalment ens emplena. I el més curiós és que segurament seríem més productius, amb menys errors, més oberts a innovar, i amb una millor comunicació amb els companys.
Durant molts anys la classe amb més demanda a Harvard va ser la d'Introducció a l'Economia. Però des de fa uns anys és una classe sobre la felicitat del psicòleg Tal Ben-Shahar. La felicitat està de moda i el programa intenta respondre a l'eterna pregunta de si els diners fan la felicitat. En parlem amb la psicòloga Patrícia Ramírez, el biòleg Pere Estupinyà i el lama Wangchen. Però com mesuren la felicitat els economistes?

Mesurant el benestar
Llibres
Revistes

[ARTÍCULO] La felicidad como valor emergente en la sociedad y la empresa

La felicidad está de moda. Hace años que se habla y parece que es un tópico que será cada vez más importante. Si la gente tiene una aspiración fundamental de ser feliz, sería bueno que las constituciones lo reflejaran mejor y mejoraran el desarrollo de las políticas públicas hacia este objetivo, que si bien nunca será completo sí puede marcar una prioridad respecto a otras orientaciones.

¿Reto individual o colectivo? La felicidad debe surgir de uno mismo, no es fruto de una voluntad externa ni, por supuesto, de ningún orden. Podríamos decir lo mismo que respecto a la motivación laboral. Pero como ocurre en esta, sí se pueden crear las condiciones para favorecerla.

Desde las políticas públicas, habría que tener como referente la felicidad colectiva. Apuntar directamente a la felicidad individual puede llegar a ser una intromisión en la intimidad. Yo soy feliz si me da la gana y el estado (poder público) no es quien para condicionar me mi estado (emocional). Pero ya no sólo es un tema de poderes públicos, ya que las empresas donde trabajamos son los marcos donde en el día a día se puede condicionar más esta felicidad, junto con los aspectos más íntimos y familiares.

La responsabilidad social, pues, puede convertirse en una función empresarial al servicio de una inquietud de las personas, satisfacer la necesidad de felicidad. Si la empresa asume que tiene una responsabilidad hacia la sociedad y, más en concreto, respecto al grupo de interés de las personas que forman los equipos de trabajo, la empresa debería saber crear las condiciones para el despliegue de la felicidad.

He dicho función empresarial para poder expresar la posibilidad de si en el futuro podrá llegar a escribirse en forma de algoritmo. Lo desconozco y me hace un cierto temor, con ecos conductivistas o, aún peor, de manipulación colectiva orwelliana. Pero la tecnología nos lleva hacia aquí y Google o Facebook saben qué nos gusta y qué, presuntamente, nos hace felices. Spotify sabe qué canciones nos hacen más felices. En todo caso, prefiero situarme en el marco de una felicidad más pupilar, basada en la mirada sincera, que no tutelar, basada en los sensores de lectura de nuestra actividad cardíaca.

Un enfoque de políticas públicas nos lleva a instrumentos de medida. En su momento, Amartya Sen desarrolló un sistema que permitía medir el desarrollo de un país no sólo con el PIB sino teniendo en cuenta otras variables como la esperanza de vida o la alfabetización, el Índice de Desarrollo Humano. Otras propuestas, posteriormente, han ido más lejos, como el caso conocido del Bhután, que calcula el índice de felicidad del país.

Un enfoque de responsabilidad social nos lleva a desarrollar un modelo de empresa saludable. No se trata de una organizaciones donde hayas de entrar con la sonrisa! Se trata de que la empresa cree las condiciones de salud, valores, marco de relaciones y comunicación y estilo de vida que permitan que las personas puedan desarrollarse como personas y como profesionales, que puedan tener un marco afectivo y de reconocimiento positivo, que puedan crecer en salud y plenitud. Esto no es paternalismo ni mucho menos, pero no todas las organizaciones tienen una cultura que pueda estar preparada para dar el salto y comprender que la empresa tiene una responsabilidad hacia las personas que se debe articular bajo la perspectiva de una evolución gradual en la cultura organizacional y de manera dialogada.

La felicidad no se puede imponer, pero podemos mostrar que no es una cuestión menor y de interés exclusivamente particular. Decidir qué valores sociales queremos que sean relevantes, que sean fomentados, es una tarea colectiva y forma parte de lo que llamamos un territorio socialmente responsable, una sociedad que es capaz de marcar cuáles son los retos del territorio que pueden ser abordados sinérgicamente diciembre las organizaciones, públicas, sociales o privadas.

Como miembros de una empresa, una organización, un pueblo o una sociedad deberíamos desarrollar la capacidad colectiva de consensuar qué valores o principios deben promoverse y cuáles deben ser removidos en la escala siempre difusa y en movimiento de los valores sociales. Algunas empresas, en los últimos lustros y en el marco del desarrollo de la RSE, han tenido el coraje de hacer que los valores corporativos sean establecidos en parte por los propios integrantes. Por ejemplo, dos valores decididos desde la dirección y uno colectivamente por los trabajadores. Y llegará el día que una empresa, de tres valores, uno lo decidirá la clientela, porque los valores acaban determinando las relaciones con todos los grupos de interés.

En la esfera pública, también podemos optar conscientemente y colectivamente para alinearnos con el valor de la felicidad. A menudo muchas reivindicaciones van acompañadas, si no de formas violentas, sí de maneras amargas basadas en el distanciamiento y el enfrentamiento que dificultan buscar el punto de encuentro y la posterior reconciliación. La cultura de la mediación, por ejemplo, favorece que la confrontación de puntos de vista y de intereses, se pueda llevar a cabo bajo una perspectiva más positiva que no erosiona la felicidad. En el caso del proceso soberanista en Cataluña, la llamada Revolución de la Sonrisa sería un magnífico ejemplo de cómo se ha conseguido que una reivindicación multitudinaria incorpore transversalmente un valor de felicidad, expresado con los sonrisa, y que se haya operativizado hasta el punto de dejar los restos recogidos tras manifestaciones de más cerca de dos millones de personas.

Naciones Unidas decretó el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad, para reconocer la relevancia de la felicidad y el bienestar como aspiraciones universales de los seres humanos y la importancia de su inclusión en las políticas de gobierno. E invita a los poderes públicos, las ONG, la sociedad civil y los particulares a fomentar el Día y los valores que implica. ¡Curiosísimamente la resolución no cita a las empresas entre los destinatarios de la proclama! Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) son transversales y, si bien no explicitan la felicidad, ésta se puede encontrar especialmente en algunos:

   

La felicidad puede ser un valor corporativo, expresado directamente o bien por medio de otros valores relacionados como podría ser la autoestima, la salud, el desarrollo personal, pero como todos los valores debe articularse en medidas concretas. Una acción empresarial bien concreta puede ser adaptar sus horarios de funcionamiento a la reforma horaria y, al mismo tiempo, facilitar la flexibilidad horaria, la conciliación de la vida laboral y familiar o el teletrabajo. Y muchas cosas más, que finalmente han de formar parte de un enfoque global de empresa saludable.

La Paradoja de Easterlin establece que, a partir de unos ciertos ingresos, tener más ya no aporta más felicidad. Esto cuestionaba la teoría de los economistas tradicionales, que habían determinado que el consumo aportaba la felicidad. Y a partir de una cierta teorización, se llega hoy a hablar de la Economía de la Felicidad.

¿Felicidad, alegría, gozo, plenitud, riqueza, Eudaimon, mindfulness, ausencia de deseo? Son muchos los conceptos que se mezclan. Lo que es evidente es que no nos referimos a un momento de alegría, entendida ésta como un sentimiento que se manifiesta con signos exteriores como la sonrisa, sino a una vivencia interior, intesa y duradera, de alegría o, en último término, a una vida de plenitud, de eudaimon, que decía Aristóteles. Técnicas como el mindfulness nos pueden ayudar. ¿Y la ausencia de deseo? En todo caso, no desear poseerlo todo, no pretender todo lo que no tenemos o que difícilmente podremos alcanzar.

¿Tener o ser?Se ha dicho desde las filosofías y las religiones que para conseguir la felicidad nos debemos orientar más al ser que al tener. El mercado al menos nos está trasladando del tener al usar: en un contexto de desmaterialización de la economía, de creación de valor a partir de activos intangibles, de evolución de los modelos de venta hacia servitización y de economía colaborativa, se tiende a valorar más poder usar que tener, lo que nos podría acercar a la felicidad en la medida que sacar peso al tener puede liberar las fuerzas del ser. Sería una hipótesis.

El voluntariado de empresa es una acción concreta que algunas empresas están favoreciendo o organizando para que personas del equipo destinen una parte de su tiempo libre y, a veces, con facilidades por parte de la empresa y disponibilidad de una bolsa de horas, con un objeto social de naturaleza no empresarial. Normalmente implica la colaboración en algún proyecto social de una entidad sin ánimo de lucro. De alguna manera, aparte del servicio a la comunidad, estas iniciativas favorecen que las personas puedan desarrollarse en contextos diferentes, relacionarse con gente y equipos diversos, hacer frente a situaciones complejas, crecer en actitudes y en habilidades y realizarse como persona. El voluntariado, dar a los demás sin esperar nada a cambio, genera felicidad.

Os recomiendo el capítulo "¿El dinero hace la felicidad? del programa Economía en colores que protagonizó Xavier Sala-Martín para TV3. La conclusión final es que muchas cosas que hacemos y que por ellas mismas nos aportan felicidad, cuando las hacemos todas a la vez, nos generan infelicidad porque la multitarea menudo genera estrés. Quizás tanto en la vida personal como en la vida laboral, deberíamos aprender a gestionar la complejidad de una manera más ordenada que no nos genere ahogo. Ya no se trata de un problema de cómo alcanzar la felicidad sino de cómo rehuir la infelicidad, o los casos de suicidios recurrentes que algunas empresas han sufrido. La hipótesis sería, pues, que concentrarnos más en una tarea y no vivir surfear en mil y una tareas nos haría más felices porque podríamos disfrutar intensamente del placer de hacer algo que profesionalmente nos llena. Y lo más curioso es que seguramente seríamos más productivos, con menos errores, más abiertos a innovar, y con una mejor comunicación con los compañeros.Y lo más curioso es que seguramente seríamos más productivos, con menos errores, más abiertos a innovar. y con una mejor comunicación con los compañeros.

Durante muchos años la clase con más demanda en Harvard fue la de Introducción a la Economía. Pero desde hace unos años es una clase sobre la felicidad del psicólogo Tal Ben-Shahar. La felicidad está de moda y el programa intenta responder a la eterna pregunta de si el dinero hace la felicidad. Hablamos con la psicóloga Patricia Ramírez, el biólogo Pere Estupinyà y el lama Wangchen. ¿Pero como miden la felicidad los economistas?

Midiendo el bienestar
Libros
Revistes

[VÍDEO] Dia de la Felicitat (20 de març) amb els Barrufets!

[ca] Dos vídeos de Nacions Unides per promoure el Dia de la Felicitat (20 de març) conjuntament amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)... amb el suport dels Barrufets!

[es] Dos vídeos de Naciones Unidas para promover el Día de la Felicidad (20 de marzo) conjuntamente con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)... con el apoyo de los Pitufos!

[en] Two videos from the United Nations to promote Happiness Day (March 20) alongside with Sustainable Development Goals (SDG)... with the support of Smurfs!
Dia Internacional de la Felicitat. Nacions Unides

Què és el Dia de la Internacional de la Felicitat? És un dia per ser feliç, naturalment! Des de 2013, les Nacions Unides han celebrat el Dia Internacional de la Felicitat com a reconeixement de l'important paper que exerceix la felicitat en la vida de les persones de tot el món.

El 2015, les Nacions Unides van llançar els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que pretenen posar fi a la pobresa, reduir la desigualtat i protegir el nostre planeta -tres aspectes primordials que contribueixen a garantir el benestar i la felicitat.Les Nacions Unides conviden a totes les persones de qualsevol edat, així com a les escoles, els negocis i els governs a celebrar el Dia Internacional de la Felicitat.


Assemblea general de les Nacions Unides 


Resolució aprovada per l'Assemblea General el 28 de juny de 2012
[Sense remissió prèvia a una Comissió Principal (A / 66 / L.48 / Rev.1)]

66/281. Dia Internacional de la Felicitat


L'Assemblea General,

Recordant la seva resolució 65/309, de 19 de juliol de 2011, en la qual va convidar els estats membres a emprendre l'elaboració de noves mesures que reflectissin millor la importància de la recerca de la felicitat i el benestar en el desenvolupament amb vista a orientar les seves polítiques públiques,


Conscient que la recerca de la felicitat és un objectiu humà fonamental,


Reconeixent la pertinència de la felicitat i del benestar com a objectius i aspiracions universals en la vida dels éssers humans de tot el món i la importància que es reconeguin en els objectius de les polítiques públiques,


Reconeixent també la necessitat que s'apliqui al creixement econòmic un enfocament més inclusiu, equitatiu i equilibrat, que promogui el desenvolupament sostenible, l'eradicació de la pobresa, la felicitat i el benestar de tots els pobles,

 1.  Decideix proclamar el 20 de març Dia Internacional de la Felicitat;
 2.  Convida a tots els Estats Membres, les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les altres organitzacions internacionals i regionals, així com a la societat civil, incloses les organitzacions no governamentals i els particulars, a observar de manera adequada el Dia Internacional de la Felicitat, per mitjans com activitats educatives i de conscienciació;
 3. Sol·licita al secretari general que assenyali la present resolució a l'atenció de tots els Estats Membres, les organitzacions del sistema de les Nacions Unides i les organitzacions de la societat civil perquè observin adequadament el Dia Internacional.
118a sessió plenària 
28 juny 2012
 Font
Web ONU Dia de la Felicitat

Día Internacional de la Felicidad. Naciones Unidas

¿Qué es el Día de la Internacional de la Felicidad? ¡Es un día para ser feliz, naturalmente! Desde 2013, las Naciones Unidas han celebrado el Día Internacional de la Felicidad como reconocimiento del importante papel que desempeña la felicidad en la vida de las personas de todo el mundo.

En 2015, las Naciones Unidas lanzaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que pretenden poner fin a la pobreza, reducir la desigualdad y proteger nuestro planeta –tres aspectos primordiales que contribuyen a garantizar el bienestar y la felicidad.

Las Naciones Unidas invitan a todas las personas de cualquier edad, así como a las escuelas, los negocios y los gobiernos a celebrar el Día Internacional de la Felicidad.


Asamblea general de las Naciones Unidas 

Resolución aprobada por la Asamblea General el 28 de junio de 2012 
[sin remisión previa a una Comisión Principal (A/66/L.48/Rev.1)]

66/281. Día Internacional de la Felicidad 

La Asamblea General,

Recordando su resolución 65/309, de 19 de julio de 2011, en la que invitó a los Estados Miembros a que emprendieran la elaboración de nuevas medidas que reflejaran mejor la importancia de la búsqueda de la felicidad y el bienestar en el desarrollo con miras a orientar sus políticas públicas,

Consciente de que la búsqueda de la felicidad es un objetivo humano fundamental,

Reconociendo la pertinencia de la felicidad y del bienestar como objetivos y aspiraciones universales en la vida de los seres humanos de todo el mundo y la importancia de que se reconozcan en los objetivos de las políticas públicas,

Reconociendo también la necesidad de que se aplique al crecimiento económico un enfoque más inclusivo, equitativo y equilibrado, que promueva el desarrollo sostenible, la erradicación de la pobreza, la felicidad y el bienestar de todos los pueblos,
 1. Decide proclamar el 20 de marzo Día Internacional de la Felicidad;
 2. Invita a todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las demás organizaciones internacionales y regionales, así como a la sociedad civil, incluidas las organizaciones no gubernamentales y los particulares, a observar de manera adecuada el Día Internacional de la Felicidad, por medios como actividades educativas y de concienciación;
 3. Solicita al Secretario General que señale la presente resolución a la atención de todos los Estados Miembros, las organizaciones del sistema de las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil para que observen adecuadamente el Día Internacional.
118ª sesión plenaria
28 de junio de 2012
Fuente 
Web ONU Día de la Felicidad

18.3.18

Signeu la iniciativa MinoritySafepack per la diversitat a Europa


A la Unió Europea hi ha
uns 50 milions de persones
que pertanyen a una minoria nacional o a comunitat lingüística minoritària.
Aquest és un dels secrets d'Europa més ben guardats

Contribueixen fortament a la diversitat lingüística i cultural d'Europa. Juntament amb altres europeus volem definir el futur d'Europa; un futur en el qual no només es tinguin en compte les grans llengües o cultures dominants, sinó també les minories. Per tant, volem protecció i suport per a la preservació de la nostra identitat. Això és el que la Minority SafePack Initiative demana.


Les minories fan que Europa sigui més rica.
Firmeu la petició i ajudeu a proporcionar un futur millor per a les minories nacionals i comunitats lingüístiques d'Europa!


Per què donem suport a la Iniciativa Minority SafePack?
El lema de la Unió Europea és "In varietate concordia - Units en la diversitat". El propòsit de la Iniciativa Minority SafePack és encoratjar la Unió Europea a complir el seu lema i millorar la protecció de les persones que pertanyen a minories nacionals i lingüístiques i reforçar la diversitat cultural i lingüística a la Unió. La Unió Europea ha ignorat aquestes sol·licituds massa sovint en el passat i ha deixat que les qüestions de la minoria siguin abordades a nivell d'un Estat membre o per altres organitzacions internacionals.

Què volem?
Volem que la Unió Europea es responsabilitzi i es converteixi en un autèntic promotor de la diversitat cultural i lingüística a tot Europa. Volem que els criteris de Copenhaguen sobre la protecció dels drets de les minories siguin observats també pels Estats membres de la UE.

Què proposem?
La iniciativa Minority SafePack inclou onze propostes originals, nou de les quals van ser registrades per la Comissió Europea:
 • Recomanació de la UE per a la protecció i promoció de la diversitat cultural i lingüística
 • Programes de finançament per a petites comunitats lingüístiques
 • La creació d'un Centre de Diversitat de la Llengua
 • Que els objectius dels fons de desenvolupament regional de la UE incloguin la protecció de les minories nacionals i la promoció de la diversitat cultural i lingüística
 • Recerca sobre el valor afegit de les minories a les nostres societats i a Europa
 • Aproximació de la igualtat de les minories apàtrides, com els gitanos
 • Una llei europea de drets d'autor, de manera que es pugui gaudir de serveis i emissió en llengua materna
 • Llibertat de servei i recepció de continguts audiovisuals a les regions minoritàries
 • Exclusió de blocs de suport regional (estatal) per a la conservació de la cultura minoritària, els mitjans de comunicació i el patrimoni cultural.

La iniciativa MinoritySafepack està recolzada per l'Intergrup del Parlament Europeu per les Minories, les Comunitats Nacionals i les Llengües.

Som molt a prop, ja tenim 840.000 signatures, però necessitem 1.000.000 i només tenim 3 setmanes. Ens hi juguem molt i tot depén de vosaltres: aquesta oportunitat no es repetirà! Si us plau, signeu i compartiu la iniciativa.

Demanem a la UE que adopti una sèrie de mesures jurídiques per millorar la protecció de les persones pertanyents a minories nacionals i lingüístiques i per reforçar la diversitat cultural i lingüística a la Unió, incloent-hi polítiques en els àmbits de les llengües regionals i minoritàries, de l'educació i la cultura, els continguts audiovisuals d' altres mitjans de comunicació, així com suport regional i estatal.

Per informar-vos, signar i compartir aneu a http://www.minority-safepack.eu/. Feu-ne difusió entre les vostres xarxes!

Signeu: http://www.minority-safepack.eu/#sign_in