7.12.17

"Gestionar la responsabilitat envers la societat afecta totes les organitzacions, també l'economia social", diu Canyelles al Fòrum d'ESS de Vilanova i la Geltrú


Tal com vam anunciar, una ponència del consultor Josep Maria Canyelles va obrir la segona trobada el Fòrum per l’economia social i solidària de Vilanova i la Geltrú.

La intervenció va abordar la gestió de la responsabilitat social de les organitzacions de l'economia social i solidària, i com millorar la seva implicació en el territori.

L'expert en Responsabilitat Social de les empreses i organitzacions Josep Maria Canyelles, soci de la cooperativa Vector 5 Excel·lència i Sostenibilitat i promotor de Responsabilitat Global, va oferir dimecres 29 de novembre la ponència "Economia social i solidària: compromís amb el territori", que va tenir lloc al Centre Cívic La Geltrú.

Canyelles va aportar reflexions sobre com qualsevol organització, tingui la titularitat que tingui, està cridada a gestionar la seva responsabilitat social, és a dir, a prendre consciència i ser proactiva sobre l'afectació que genera damunt la societat en els diversos vectors d'impacte: laboral, econòmic, ambiental, social i bon govern.

En la seva reflexió va mostrar que cada cop més totes les organitzacions s'assemblen més pel que fa a la gestió, malgrat que cadascuna tingui uns valors i missions prou diferents; però totes han de fer front a la complexitat que suposa haver d'integrar criteris o principis de responsabilitat social que són diferents dels que marca la seva prioritat missional. Això requereix un procés d'aprenentatge per a totes les organitzacions, sense caure en l'apriorisme que, en virtut de la no lucrativitat o de la missió social, s'estigui més preparat per abordar una gestió integrada i integral d'aquest enfocament de gestió.

En tot cas, Canyelles va esmentar que des de l'economia social i solidària s'han desenvolupat metodologies pròpies com el balanç social de la XES o que es poden viure com més properes com l'Economia del Bé Comú, totes elles, tanmateix, concrecions del mateix model bàsic de la gestió de la responsabilitat social de les organitzacions.

La conferència de Josep Maria Canyelles s'emmarcava en la segona reunió del Fòrum de treball d'entitats, empreses i col·lectius per l'economia social i solidària de Vilanova i la Geltrú. El fòrum, que integra agents econòmics, socials i ciutadania en general, és impulsat per l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i pretén ser un espai de trobada i debat entorn de l'economia social.

El fòrum es va constituir l'abril passat amb l'objectiu de generar propostes i promoure el treball transversal dels sectors públic, privat i associatiu. El seu impuls és previst en el Pla d'acció de l'economia solidària de Vilanova i la Geltrú, inclòs en el Pla d'Actuació Municipal 2015-2019, per tal de fomentar models d'economia que afavoreixin el desenvolupament del territori prioritzant les dimensions socials, ambientals i humanes de l'economia.

"Gestionar la responsabilidad hacia la sociedad afecta a todas las organizaciones, también a la economía social", dice Canyelles en el Foro de ESS de Vilanova i la Geltrú

Tal como se anunció, una ponencia del consultor Josep Maria Canyelles abrió el segundo encuentro el Foro para la economía social y solidaria de Vilanova i la Geltrú. 

La intervención abordó la gestión de la responsabilidad social de las organizaciones de la economía social y solidaria, y cómo mejorar su implicación en el territorio. 

El experto en Responsabilidad Social de las empresas y organizaciones Josep Maria Canyelles, socio de la cooperativa Vector 5 Excelencia y Sostenibilidad y promotor de Responsabilitat Global , ofreció el miércoles 29 de noviembre la ponencia "Economía social y solidaria: compromiso con el territorio ", que tuvo lugar en el Centre Cívic La Geltrú.

Canyelles aportó reflexiones sobre cómo cualquier organización, tenga la titularidad que tenga, está llamada a gestionar su responsabilidad social, es decir, a tomar conciencia y ser proactiva sobre la afectación que genera sobre la sociedad en los diversos vectores de impacto: laboral, económico, ambiental, social y buen gobierno. 

En su reflexión mostró que cada vez más todas las organizaciones se parecen más en cuanto a la gestión, a pesar de que cada una tenga unos valores y misiones bastante diferentes; pero todas tienen que hacer frente a la complejidad que supone tener que integrar criterios o principios de responsabilidad social que son distintos de los que marca su prioridad misional. Esto requiere un proceso de aprendizaje para todas las organizaciones, sin caer en el apriorismo que, en virtud de la no lucratividad o de la misión social, se esté más preparado para abordar una gestión integrada e integral de este enfoque de gestión. 

En todo caso, Canyelles mencionó que desde la economía social y solidaria se han desarrollado metodologías propias como el balance social de la XES o que se pueden vivir como más cercanas como la Economía del Bien Común, todas ellas, sin embargo, concreciones del mismo modelo básico de la gestión de la responsabilidad social de las organizaciones. 

La conferencia de Josep Maria Canyelles se enmarcaba en la segunda reunión del Foro de trabajo de entidades, empresas y colectivos para la economía social y solidaria de Vilanova i la Geltrú. El foro, que integra agentes económicos, sociales y ciudadanía en general, es impulsado por el Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú y pretende ser un espacio de encuentro y debate en torno a la economía social. 

El foro se constituyó en abril pasado con el objetivo de generar propuestas y promover el trabajo transversal de los sectores público, privado y asociativo. Su impulso es previsto en el Plan de acción de la economía solidaria de Vilanova i la Geltrú , incluido en el Plan de Actuación Municipal 2015-2019, a fin de fomentar modelos de economía que favorezcan el desarrollo del territorio priorizando las dimensiones sociales, ambientales y humanas de la economía.

La Fundació La Marató de TV3, premiada pels auditors catalans a la millor comunicació en temes de Transparència

El Col·legi Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) distingeix professionals i entitats transparents en la gestió i el retiment de comptes 

 
  • Daniel Faura, president del CCJCC: “la Fundació ha estat un exemple de transparència en la difusió de la recaptació dels actes de la Marató i en els projectes a que es destinen aquests fons”
  • La Fundació gestiona les aportacions recollides amb motiu de les campanyes de recaptació vinculades a la Marató de TV3


El Col·legi Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) ha lliurat el Premi a la millor comunicació en temes relacionats amb la Transparència a la Fundació La Marató de TV3. El president dels auditors catalans, Daniel Faura, ha destacat que en els seus 20 anys, “la Fundació ha estat un exemple de transparència en la difusió de la recaptació dels actes de la Marató i en els projectes a que es destinen aquests fons” .

La Fundació La Marató de TV3 va rebre el premi a la millor comunicació de temes relacionats amb la transparència, atorgat anualment pel Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) en el decurs del Dia de l’Auditor, celebrat ahir al vespre. El guardó va ser lliurat pel president dels auditors catalans, Daniel Faura, al director de la Fundació, Lluís Bernabé.

La Fundació La Marató de TV3 va ser creada el 1996 per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals per promoure la recerca biomèdica d'excel·lència, i la sensibilització social sobre les malalties que es tracten a la Marató de TV3, mitjançant campanyes de participació ciutadana i actes de difusió i educació.

Una de les seves funcions principals és la d’actuar com a dipositària i administradora de les aportacions fetes a través del programa La Marató.

Amb aquest guardó, el Col·legi vol distingir a professionals i entitats públiques o privades que desenvolupen eines de comunicació favorables a la transparència en la gestió i el retiment de comptes.

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 1.600 professionals. La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l’auditor s’adeqüi als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els àmbits relacionats amb l’entorn econòmic-financer, defensar els interessos dels col·legiats, regular en el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de censor jurat de comptes, així com facilitar la formació professional de l’auditor i vetllar pel compliment de la qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi l’integren 1.600 professionals pertanyents a més de 200 firmes del sector. El president actual és Daniel Faura.

El Casal dels Infants, premi “Ajut a la Cooperació” dels auditors catalans

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC), compromès amb les entitats que contribueixen a la integració social de les persones   • Els col·legiats han valorat la seva tasca de prevenció social i integració dels nens i joves i li atorguen el premi ‘Ajut a la Cooperació’, dotat amb el 0,7% del pressupost anual del Col·legi

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC) ha atorgat el Premi “Ajut a la Cooperació” a la tasca que desenvolupa el Casal d’Infants en favor de la integració social de nens i joves amb més dificultats. La distinció ha estat concedida mitjançant votació dels col·legiats, a partir de les seves pròpies propostes que es publiquen i voten a la pàgina web i suposa que l’entitat rebi el 0’7% de pressupost total del col·legi. Va recollir el guardó la responsable de Relacions amb les Empreses del Casal, Thaïs Sánchez.

El Casal dels infants es va fundar l’any 1983 per facilitar la integració social de nens i joves provinents de famílies vulnerables del Raval a partir de xarxes de suport on hi col·laborin la ciutadania, el teixit empresarial i el món institucional.

La seva tasca té com a objectiu evitar que la pobresa sigui un tret hereditari que generi situacions d’exclusió, i se centra en l’educació, el reforç a l’escola, els espais.

Actualment compta amb 1.200 col·laboradors voluntaris presents als barris del Raval i el Besòs de Barcelona; la Mina de Sant Adrià del Besòs, i Sant Roc i Llefià de Badalona. També treballa a Santa Coloma de Gramenet i Salt, i té projectes de cooperació a les ciutats de Tànger i Casablanca, al Marroc.

Amb aquest guardó, el Col·legi vol distingir a entitats sense afany de lucre que desenvolupen projectes dirigits a reduir les desigualtats socials, fer front a situacions d’emergència social o ajudar a millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat física o intel·lectual.


Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya: 1.600 professional. La missió del Col·legi és vetllar perquè l’activitat professional de l’auditor s’adeqüi als interessos dels ciutadans, representar la professió en tots els àmbits relacionats amb l’entorn econòmic-financer, defensar els interessos dels col·legiats, regular en el marc de les lleis i vigilar l’exercici de la professió de censor jurat de comptes, així com facilitar la formació professional de l’auditor i vetllar pel compliment de la qualitat dels treballs. En l’actualitat el Col·legi l’integren 1.600 professionals pertanyents a més de 200 firmes del sector. El president actual és Daniel Faura.