19.4.18

Presentació de l’Observatori Ambiental de Catalunya

El dijous 19 d’abril, a les 18:30 h, esteu convidats a assistir a l’acte de presentació de  l’Observatori Ambiental de Catalunya, un projecte impulsat pel COAMB que neix amb l’objectiu de donar visibilitat al coneixement que es genera en el sector ambiental.

L’acte s’iniciarà amb la taula de debat “Present i futur de la recerca en medi ambient a Catalunya”, que comptarà amb la presència de diferents  personalitats i professionals del món de la recerca, i a continuació es farà la presentació de l’Observatori Ambiental.

L’Observatori vol ser un recull dels estudis i informes que es publiquen sobre el medi ambient a Catalunya, accessible de manera gratuïta a tota la ciutadania. A més, també funcionarà com a repositori d’empreses i entitats ambientals, així com de professionals del sector.

Actualment, l’Observatori Ambiental ja es pot consultar, tot i que encara estem treballant pel seu creixement.

L’acte tindrà lloc a l’Ateneu Barcelonès (C/Canuda, 6, Barcelona), i en finalitzar s’oferirà un refrigeri. Les places són limitades així que no esperis més i reserva la teva!


PD: L'acte coincideix amb el Dia Mundial de la Bicicleta!


[VÍDEO] Dia Mundial de la Bicicleta #motsresponsables #ODS3

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 de Nacions Unides parla de salut i benestar i pretén garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.


En el vídeo breu (2'24''), aprofitant que avui 19 d'abril és el Dia Mundial de la Bicicleta, faig una reflexió sobre la bicicleta a partir del seu origen etimològic.

Anireu trobant altres vídeos sobre [mots responsables] en aquesta etiqueta.


18.4.18

[VÍDEO] L'RSE en pimes i emprenedors, objecte de reflexió en els Tallers observaRSE

Els reptes que tenen pimes i emprenedors a l'hora de ser responsables i sostenibles van vehicular un dels Tallers observar-se de les Jornades Corresponsables a Barcelona.

Josep Maria Canyelles: "El desconeixement de la Responsabilitat Social no t'eximeix de complir-la perquè hi ha una exigència per part de la societat que fa que un negoci que vulgui sobreviure i que vulgui ser excel·lent hagi abordar aquests reptes".

Veure video sencer a youtube

Notícia anterior:

[VIDEO] La RSE en pymes y emprendedores, objeto de reflexión en los Talleres ObservaRSE

Los retos que tienen pymes y emprendedores a la hora de ser responsables y sostenibles vehicularon uno de los Talleres ObservaRSE de las Jornadas Corresponsables en Barcelona.
Josep Maria Canyelles: "El desconocimiento de la Responsabilidad Social no te exime de cumplirla porque hay una exigencia por parte de la sociedad que hace que un negocio que quiera sobrevivir y que quiera ser excelente deba abordar estos retos". 

Ver video entero en youtube

Noticia anterior:

La Generalitat tirarà endavant l'aplicació de la Llei catalana del canvi climàtic

 • El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió de la Llei i manté suspès un únic article sobre la prohibició de concedir permisos d’exploració per fracking
 • Es preveu començar a recaptar al més aviat possible l’impost sobre el CO2 a determinats vehicles
El Tribunal Constitucional ha aixecat la suspensió de la Llei catalana del canvi climàtic, aprovada el passat mes de juliol, i que havia impugnat el Govern central. L’únic article que es manté suspès és el que estableix la prohibició de concedir permisos d’exploració per a l’obtenció de gas i petroli d’esquist per fracking. Excepte per aquest article, la llei és plenament vigent fins que el Tribunal es pronunciï sobre la constitucionalitat dels preceptes.

Els criteris que el tribunal ha utilitzat en la seva interlocutòria han estat el caràcter d’excepcionalitat de la suspensió, entenent que cal aplicar el principi de constitucionalitat de les lleis; els perjudicis greus i irreparables a l’interès general o a tercers afectats que es podrien causar en cas d’aplicació dels articles impugnats; si té lloc un bloqueig a les competencials estatals; o si ja hi ha precedents de normes declarades inconstitucionals que incorporaven previsions molt similars a les que són objecte d’impugnació.

Sense resposta de l’Estat

El primer grup d’articles als quals se’ls aixeca la suspensió són aquells als quals l’Advocacia de l’Estat no ha donat resposta i, per tant, el Constitucional no ha vist cap motiu pel seu manteniment.

En destaca el que fa referència als pressupostos de carboni. Justament aquest mecanisme va ser una de les novetats de la llei, entès com a eina de planificació i seguiment per a la integració dels objectius de la norma en les polítiques sectorials. Els pressupostos, a més de la quantitat total d’emissions permeses per al conjunt del país, hauran d’indicar quina part correspon als sectors coberts per la Directiva del mercat d’emissions i quina als coneguts com a sectors difusos, no coberts per aquest sistema. La realització d’aquest tipus de pressupostos posa Catalunya al nivell dels països més avançats en aquest àmbit, com el Regne Unit.

Impugnacions sobre energia desestimades

Hi ha un segon grup d’articles pels quals el tribunal n’ha desestimat la impugnació entenent que l’Estat no només ha d’invocar-ne els perjudicis sinó que els ha de demostrar o, si més no, raonar-los de manera consistent. Aquí hi trobem els articles relatius a l’energia.

L’Advocacia de l’Estat, en base a un informe del Ministeri d’Energia, xifra en 8.200 M€ la inversió necessària per assolir l’objectiu de la llei d’un 50% d’energies renovables en el 2030. En relació a l’objectiu relatiu al desenvolupament de normatives que afavoreixin l’autoconsum energètic, no en quantifica els costos i es limita a dir que podria produir perjudicis de tipus tècnic i econòmic sobre el sistema elèctric. El Tribunal Constitucional, en les seves consideracions, fa notar que, en el primer cas, la llei no imposa aquestes inversions ni estableix sancions o d’altres conseqüències jurídiques. A més, puntualitza que aquestes inversions podrien ser assumides voluntàriament pel sector privat o finançades per la comunitat autònoma, per la qual cosa no es produirien els suposats efectes negatius. En relació a l’autoconsum, atès que les normes a què es fa referència encara no estan aprovades, i que a l’Estat no li ha estat possible fer cap mena de quantificació, ha de prevaldre la presumpció de legitimitat constitucional de la que gaudeix la Llei del canvi climàtic.

Endavant amb l’impost del CO2

Pel que fa als articles que regulen l’impost sobre les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle a determinats vehicles de tracció mecànica –turismes, vehicles comercials lleugers i motocicletes–, l’Estat sustentava la seva petició en una suposada vulneració dels límits establerts per la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA), en considerar que hi ha una coincidència amb els elements essencials de l’impost de matriculació.

Per això invocava els precedents d’inconstitucionalitat d’altres tributs creats per les comunitats autònomes on tenia lloc aquesta coincidència amb la matèria imposable i d’altres elements essencials de tributs creats prèviament per l’Estat. El Constitucional ha considerat que l’Estat ha fet un ús excessivament ampli d’aquesta argumentació i li retreu que no hagi assenyalat cap cas concret sobre el qual sustentar la seva argumentació ni hagi fet cap mena d’argumentació sobre perjudicis d’impossible o difícil reparació.

Nous fons ambientals

En quedar la suspensió sense efecte, la Generalitat treballa amb la intenció que l’impost es pugui començar a recaptar al més aviat possible, previsiblement amb efectes en el present exercici, entrant en vigor el 2019. Els ingressos obtinguts nodriran a parts iguals el Fons Climàtic i el Fons de Patrimoni Natural, tots dos de nova creació. El Fons Climàtic servirà per fomentar les renovables; la descentralització de xarxes; l’autoconsum elèctric; els habitatges energèticament eficients; la mobilitat sostenible; l’eficiència i l’estalvi d’aigua; la conservació de la biodiversitat; la modificació de processos de producció; la recerca i la innovació; o la reducció de la vulnerabilitat dels sectors econòmics.

Curiosament l’Estat ha demanat la suspensió de dos apartats de l’article 34 i de la disposició final setena de la Llei que no van ser objecte d’impugnació en el seu moment. És per això que el Constitucional entén que, en no ser objecte en el seu moment de recurs, no és possible aixecar la suspensió d’una disposició que no havia estat suspesa.

16.4.18

Oxigen #motsresponsables #ODS13

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 13 de Nacions Unides parla d'acció pel clima i pretén prendre mesures urgents per combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

En el vídeo breu (1'30'') faig una reflexió sobre l'oxigen a partir del seu origen etimològic.

Anireu trobant altres vídeos sobre [mots responsables] en aquesta etiqueta.


[ARTICLE] El pitjor efecte de la transparència és la impunitat

Fa uns anys que les universitats van començar a competir a partir del desplegament d'una intensa activitat comercial i el disseny de programes formatius no oficials, de titulació pròpia. Aquest no era el pecat, però sí el context que va afavorir que el pecat pogués néixer: el descontrol i la possibilitat de gestionar els favors, títols a canvi de diners o favors polítics. Hi veig una analogia: fa uns anys, les caixes d'estalvis van deixar de respectar els àmbits territorials propis i van posar-se a competir les unes contra les altres i alhora contra els bancs. Aquest va ser l'inici del seu final. No per la competència en ella mateixa sinó per les males pràctiques que en aquest desplegament es van succeir.

Ja no es tracta del cas Cifuentes, d'una gran gravetat, amb un títol de màster atorgat sembla que sense haver-lo cursat. És que s'estan desvelant altres casos similars (Casado, Cospedal, fins i tot M.Rajoy...). Com diu El Español: Ara, gairebé 20 anys després i després de la polèmica suscitada amb el màster de Cristina Cifuentes, les informacions periodístiques han revelat un patró: el de persones vinculades al PP que ocupaven de forma reiterada les places dels cursos de postgrau a l'entitat dirigida per Álvarez Conde, un institut els comptes de diversos anys no poden ser consultades i que segons va revelar El Español rebre centenars de milers d'euros en subvencions atorgades per administracions governades pels populars.

La gestió de la Responsabilitat Social de les Universitats (RSU) és fonamental també, com l'RS de totes les organitzacions. El caràcter públic o acadèmic no suposa cap garantia ni de responsabilitat davant la societat ni tan sols de compliment davant la llei. La diferència és que si una empresa irresponsable pot rebre el càstig de la clientela i desaparèixer, en el cas d'un organisme públic no és tant evident perquè el paguem entre tots. 

D'altra banda, la irresponsabilitat d'un organisme acadèmic acaba pertorbant la imatge i reputació del conjunt del seu sector. També passa amb les empreses, certament. Però el mal inflingit a les universitats, centres de coneixement i de formació com a ciutadans dels professionals de demà, és dramàtica. I afecta a persones que ja no poden fer-hi res: els que tenen un títol d'aquesta universitat, que poden rebre no sols les bromes dels companys de feina sinó els dubtes raonables dels seleccionadors de personal.

La imatge de marca afecta totes les universitats vinculades a la Marca España, si que encara existeix aquesta iniciativa que ja deu tenir uns indicadors per sota de zero. Les universitats que puguin, entre les quals les catalanes, haurien de mirar de fugir d'aquesta identificació si volen competir en l'espai global. Com va dir Xavier Sala-i-Martín, he format part dels Comitès d'Admissions de Columbia i Yale des de fa 25 anys. Sé com funcionen! Si es confirma que a Espanya es convaliden 18 de 22 assignatures de grau per assignatures de postgrau, les aplicacions d'estudiants espanyols seran rebutjades en massa! Els grans perjudicats d'aquest escàndol si no s'aclareixen les irregularitats seran els BONS ESTUDIANTS de TOTES les universitats. Els rectors de tots els centres han d'intervenir o les conseqüències seran molt greus per a tota una generació d'estudiants.

La transparència és un principi fonamental de la responsabilitat social i forma part d'allò que s'espera avui dia de les organitzacions, siguin governs, empreses o entitats no lucratives. Es pot exercir de diferents maneres però ja no és solament no mostrar-se opaques a les expectatives i inquietuds de la societat sinó alguna cosa més, mostrar capacitat de diàleg i proactivitat.

Però cal tenir present que el pitjor efecte de la transparència és la impunitat. Ara estan sortint a la llum pública les primeres dades del que pot ser un gran escàndol. Amb el que se sap fins ara ja és un gran escàndol. A mesura que la transparència fa la seva feina, gràcies a la feina d'investigació de periodistes, la impunitat es va fent més evident. Alguns polítics, amb la intenció de llevar rellevàcia i tancar files es pregunta si això és tan important, i es demana orientar totes les mirades cap als sediciosos catalans, l'excusa que ho tapa tot! I no patiu, que al final tot serà culpa d'un excés de descentralització i esdevindrà una excusa més per revertir-la i treure poder dels polítics locals que no saben gestionar i que són els veritables corruptes, en un discurs que forma part de l'estratègia del PP i altres.

La impunitat creix perquè aquí no passa res, perquè no es veu que ningú estigui disposat a assumir responsabilitat. I intuïm que quan algú ho faci, serà perquè caldrà un boc expiatori que faci de tallafoc però no s'anirà al fons, no s'estirarà fins a la darrera conseqüència. Segurament hi ha massa gent implicada. Segurament és una manera de fer massa estesa en una societat marcada per una cultura de la picaresca. Una vergonya. Que Europa ho vegi i en prengui nota.

[ARTÍCULO] El peor efecto de la transparencia es la impunidad

Hace unos años que las universidades comenzaron a competir a partir del despliegue de una intensa actividad comercial y el diseño de programas formativos no oficiales, de titulación propia. Este no era el pecado, pero sí el contexto que favoreció que el pecado pudiera nacer: el descontrol y la posibilidad de gestionar los favores, títulos a cambio de dinero o favores políticos. Veo una analogía: hace unos años, las cajas de ahorros dejaron de respetar los ámbitos territoriales propios y se pusieron a competir las unas contra las otras y al mismo tiempo contra los bancos. Este fue el inicio de su final. No por la competencia en sí misma sino por las malas prácticas que en este despliegue se sucedieron.

Ya no se trata del caso Cifuentes, de una gran gravedad, con un título de máster otorgado parece que sin haberlo cursado. Es que se están desvelando otros casos similares (Casado, Cospedal, incluso M.Rajoy...). Como dice El Español: Ahora, casi 20 años después y tras la polémica suscitada con el máster de Cristina Cifuentes, las informaciones periodísticas han revelado un patrón: el de personas vinculadas al PP que ocupaban de forma reiterada las plazas de los cursos de postgrado en la entidad dirigida por Álvarez Conde, un instituto las cuentas de varios años no pueden ser consultadas y que según reveló el Español recibir cientos de miles de euros en subvenciones otorgadas por administraciones gobernadas por los populares.

La gestión de la Responsabilidad Social de las Universidades (RSU) es fundamental también, como la RS de todas las organizaciones. El carácter público o académico no supone ninguna garantía ni de responsabilidad ante la sociedad ni siquiera de cumplimiento ante la ley. La diferencia es que si una empresa irresponsable puede recibir el castigo de la clientela y desaparecer, en el caso de un organismo público no es tan evidente ya que lo pagamos entre todos.  

Por otra parte, la irresponsabilidad de un organismo académico acaba perturbando la imagen y reputación del conjunto de su sector. También ocurre con las empresas, ciertamente. Pero el mal infligido a las universidades, centros de conocimiento y de formación como ciudadanos de los profesionales de mañana, es dramática. Y afecta a personas que ya no pueden hacer nada: los que tienen un título de esta universidad, que pueden recibir no sólo las bromas de los compañeros de trabajo sino las dudas razonables de los seleccionadores de personal.  

La imagen de marca afecta a todas las universidades vinculadas a la Marca España, si todavía existe esta iniciativa que ya debe tener unos indicadores por debajo de cero. Las universidades que puedan deberían tratar de huir de esta identificación si quieren competir en el espacio global. Como dijo Xavier Sala i Martín, he formado parte de los Comités de admisiones de Columbia y Yale desde hace 25 años. Sé cómo funcionan! Si se confirma que en España se convalidan 18 de 22 asignaturas de grado para asignaturas de posgrado, las aplicaciones de estudiantes españoles serán rechazadas en masa! Los grandes perjudicados de este escándalo si no se aclaran las irregularidades serán los BUENOS ESTUDIANTES de TODAS las universidades. Los rectores de todos los centros deben intervenir o las consecuencias serán muy graves para toda una generación de estudiantes.

La transparencia es un principio fundamental de la responsabilidad social y forma parte de lo que se espera hoy en día de las organizaciones, sean gobiernos, empresas o entidades no lucrativas. Se puede ejercer de diferentes maneras pero ya no es sólo no mostrarse opacas a las expectativas e inquietudes de la sociedad sino algo más, mostrar capacidad de diálogo y proactividad.

Pero hay que tener presente que el peor efecto de la transparencia es la impunidad. Ahora están saliendo a la luz pública los primeros datos de lo que puede ser un gran escándalo. Con lo que se sabe hasta ahora ya es un gran escándalo. A medida que la transparencia hace su trabajo, gracias al trabajo de investigación de periodistas, la impunidad se va haciendo más evidente. Algunos políticos, con la intención de quitar relevancia y cerrar filas se pregunta si todo esto es tan importante, y se pide orientar todas las miradas hacia los sediciosos catalanes, ¡la excusa que lo tapa todo! Y no se preocupen, que al final todo será culpa de un exceso de descentralización y se convertirá en una excusa más para revertirla y quitar poder de los políticos locales que no saben gestionar y que son los verdaderos corruptos, en un discurso que forma parte de la estrategia del PP y otros.

La impunidad crece porque aquí no pasa nada, porque no se ve que nadie esté dispuesto a asumir responsabilidad. Y intuimos que cuando alguien lo haga, será porque hará falta un chivo expiatorio que haga de cortafuegos pero no se irá al fondo, no se estirará hasta la última consecuencia. Seguramente hay demasiada gente implicada. Seguramente es una manera de hacer demasiado extendida en una sociedad marcada por una cultura de la picaresca. Una vergüenza. Que Europa lo vea y tome nota.

Premis Montserrat Roig, un reconeixement al periodisme social


La primera edició dels premis Montserrat Roig posa en relleu projectes de comunicació i periodisme social destinats a sensibilitzar la ciutadania en qüestions com el feminisme, l’acollida de refugiats o la salut mental. El jurat també premia el periodisme local que dona veu al moviment veïnal.

De les 133 candidatures presentades, 4 han estat les seleccionades com a guanyadores de cada una de les categories del premi Montserrat Roig. En la modalitat de periodisme social, el Dossier Crític Feminisme(s) ha rebut el guardó pel rigor periodístic i per abordar el feminisme des d’una vessant plural i diversa. El monogràfic, dividit en quatre seccions, aprofundeix en l’experiència vital de la dona des de la infància fins la vellesa.

La campanya de comunicació “Casa nostra, casa vostra”, impulsada per l’Associació pel Refugi “Casa Nostra, casa vostra” ha obtingut el premi a la millor comunicació social. El jurat ha destacat la capacitat de mobilització i implicació que el moviment “Volem acollir” ha despertat en la ciutadania, i que ha convertit la ciutat de Barcelona en un referent de la reivindicació del dret d’acollida de les persones refugiades.

El premi al millor projecte de promoció de la investigació periodística ha estat per a la proposta “L’antídot de la soledat”, de Jordi de Miguel Capell, Gemma Garcia Fàbrega i Carles Castro Garcia. Aquest projecte d’investigació posa de manifest la importància de la resposta social per millorar la salut mental de la població femenina de més de 65 anys de Barcelona.

Per acabar, la menció especial del jurat ha estat per a la revista Carrer, que enguany compleix 25 anys de trajectòria. Aquesta publicació local recull l’actualitat dels barris i de la ciutat per oferir una informació crítica i d’interès social alhora que actua com a portaveu dels moviments veïnals.

VÍDEO. Lliurament dels premis Montserrat Roig 2017
Podeu veure totes les fotos de l’acte aquí.

- En la modalitat de Periodisme Social: Dossier Crític Feminisme(s)
- En la modalitat de Comunicació Social: la campanya “Casa nostra, casa vostra, impulsada per l’Associació pel Refugi “Casa Nostra, casa vostra”
- En la modalitat de Promoció de la Investigació Periodística ha estat per a la proposta “L’antídot de la soledat”, de Jordi de Miguel Capell, Gemma Garcia Fàbrega i Carles Castro Garcia.
- La Menció especial del jurat ha estat per a la revista Carrer en el seu 25è aniversari.

15.4.18

Josep Maria Canyelles anirà publicant microvídeos sobre paraules incloses en els Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides ens proposen 17 reptes per a assolir fins a l'any 2030.

Per contribuir al seu coneixement des d'una perspectiva diferent, Josep Maria Canyelles, expert en Responsabilitat Social, ha començat a publicar microvídeos sobre l'etimologia de les principals paraules a què els ODS fan referència i en els propers mesos les complementarà amb altres com la pau, l'ètica, la sostenibilitat, la responsabilitat, l'energia, la pobresa...

Segons l'autor, intento fer-ho aportant un coneixement que pugui ser interessant per a comprendre millor el significat actual i comparant sempre que és possible entre diferents paraules o amb mots germans de llengües properes.

Els anireu trobant al blog Responsabilitat Global amb l'etiqueta: [mots responsables]. Alhora, en aquesta pàgina s'aniran enllaçant per ordre vinculats al logo de cada ODS.

Hi ha moltes paraules per fer... Si teniu interès en algun mot en concret que encara no hagi fet i voleu que m'hi avanci, estaré encantat de correspondre-hi!


Pobresa
Fam
Salut
Dia Internacional del Petó 
Dia Mundial de la Bicicleta
Educació
Matemàtiques

Dia Internacional de les Dones (gènere, dona, muller)

 

Aigua
Energia
Treball
Decent
Creixement
L'economia (eco-)

Indústria
Innovació
Reducció
Ciutat
Comunitat
Sostenible
Producció
El consum

Clima
L'ozó
Oxigen
Mar
Oceà
La platja
La posidònia
Vida
Ecosistema
Terrestre
Herbes de Pasqua
Pau
Justícia
L'escepticisme
El dret i regir de manera justa
El ioga 
Sant, sagrat, sancionar
Aliances
Assolir


14.4.18

Oberta la inscripció a l'Executive MBA de la Universitat de Barcelona Business School

Com segurament sàpigues, sóc professor de l'Executive MBA de la Universitat de Barcelona Business School des del 2007 (abans sota el paraigua de l'IL3). Es tracta d'un programa presencial d'un curs acadèmic dirigit a professionals amb experiència prèvia.

En aquest moment està obert el període de sol·licituds per accedir a aquest programa. Adjunto el fullet de la UB Business School en el següent enllaç per a més informació. En aquest document veuràs que l'escola també ofereix màsters de Recerca en Empresa, Empresa Internacional i el doctorat en Empresa, que poden ser d'interès per a determinats perfils professionals.
 • Durada: un curs acadèmic (60 crèdits)
 • Idioma: Castellà
 • Preu: 11.700€ (amb dues beques del 50% per a estudiants europeus)
 • Inici del curs: Octubre de 2018
Anteriors entrades:

Abierta la inscripción al Executive MBA de la Universitat de Barcelona Business School

Como seguramente sepas, soy profesor del Executive MBA de la Universitat de Barcelona Business School desde el 2007 (antes bajo el paraguas del IL3). Se trata de un programa presencial de un curso académico dirigido a profesionales con experiencia previa.

En este momento está abierto el periodo de solicitudes para acceder a este programa. Adjunto el folleto de la UB Business School en el siguiente enlace para más información. En este documento verás que la escuela también ofrece másteres de Investigación en Empresa, Empresa Internacional y el doctorado en Empresa, que pueden ser de interés para determinados perfiles profesionales.
 • Duración: un curso académico (60 créditos) 
 • Idioma: Español 
 • Precio: 11.700 (con dos becas del 50% para estudiantes europeos) 
 • Inicio del curso: Octubre de 2018
Anteriores entradas:

13.4.18

Dia Internacional del Petó #motsresponsables #ODS3 #DiaInternacionaldelPeto #kissday #DiaInternacionalDelBeso #InternationalKissingDay

L'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 3 de Nacions Unides parla de salut i benestar i pretén garantir una vida sana i promoure el benestar per a tothom en totes les edats.
En el vídeo breu (3'09''), aprofitant que avui és el Dia Internacional del Petó, repasso l'origen etimològic del mot petó, ja que té molt a veure amb la salut i el benestar.

Anireu trobant altres vídeos sobre [mots responsables] en aquesta etiqueta.


9.4.18

S’obre la tercera convocatòria dels Premis Verema Solidària per combatre la pobresa i l’exclusió social

 • Fins el 30 d’abril, les entitats socials poden presentar candidatura per obtenir finançament a través de la iniciativa Verema Solidària
 • A final d’agost i durant el setembre tindran lloc diferents jornades de verema per recollir fons a les regions vitivinícoles de la DO Penedès i la DO Priorat

Barcelona, 9 d’abril de 2018.-Avui s’ha obert la convocatòria de la tercera edició dels Premis Verema Solidària als quals hi poden optar entitats socials de 9 comarques catalanes: l’Alt i Baix Penedès, el Garraf, l’Anoia, el Baix Llobregat, el Priorat, Les Garrigues, el Baix Camp i la Ribera d’Ebre. La convocatòria estarà oberta fins el proper dilluns 30 d’abril i està indicada per a entitats del tercer sector que treballin sota l’empara de la DO Penedès i la DO Priorat i les seves àrees d’influència amb projectes per eradicar la pobresa i l’exclusió social.

El jurat dels Premis està format per representants de la Taula del Tercer Sector, l’administració local, l’entitat Responsabilitat Global i els cellers que acolliran la Verema Solidària. Es valoraran les candidatures rebudes tenint en compte 5 criteris:
 • L’àmbit territorial d’influència
 • La població que se’n beneficia
 • La innovació
 • La sostenibilitat
 • El retorn social
La convocatòria, les bases i el formulari per inscriure’s als Premis Verema Solidària estan disponibles a l’enllaç: http://veremasolidaria.org/solidaria/premis-verema-solidaria/
 

La quantia final dels premis que permetran finançar projectes de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, dependrà directament de les aportacions del públic final al qual s’adreça la campanya. No obstant, l’objectiu d’aquest 2018 és dotar d’un mínim de 6.000 euros a cada entitat.

Per presentar candidatures, les entitats han d’omplir un formulari i fer-lo arribar abans de la mitjanit del 30 d’abril a projectes@veremasolidaria.org. Un cop tancat el termini de presentació de candidatures, el jurat en farà la valoració. La comunicació de la resolució tindrà lloc el 8 de maig.
 

Cal recordar que el 2017, les entitats beneficiàries de la Verema Solidària van ser La Fundació Mas Albornà al Penedès i la Fundació Astrid 21 a l’Empordà. Cada entitat va rebre 5.943,60 euros gràcies als 303 donants -persones, famílies i grups -que van participar a la campanya de micromecenatge per “tallar amb l’exclusió social”. Molts d’ells van viure també les jornade festives i solidàries de Verema Solidària organitzades al Celler La Vinyeta, Celler Credo, Raventós i Blanch i la cooperativa d’Espolla, conjuntament amb l’associació Impulsa Fundraising que dirigeix el projecte.

Novetats per la Verema Solidària 2018


El proper mes de setembre tindrà lloc la tercera edició de la Verema Solidària que inclou novetats vàries que responen, sobretot, al creixement de la iniciativa a més denominacions d’origen i l’extensió a nous cellers. Aquest any, es faran dues veremes a la DO Penedès i una més a la DO Priorat. Per aquest motiu, als Premis hi poden optar entitats de les dues regions de vins que rebran el finançament dels col·laboradors a la iniciativa. Properament es comunicaran tots els detalls de la campanya, coincidint amb la presentació dels vins solidaris del 2017 elaborats pels esmentats cellers.


Els organitzadors de Verema Solidària confien renovar el suport de patrocinadors de la primera i segona edició i tanmateix afegir noves empreses i institucions a la iniciativa, que té per objectiu final “tallar amb la pobresa i l’exclusió social”. Els interessats a col·laborar poden consultar totes les modalitats de suport al web de Verema Solidària.


Vídeo-resum de la Verema Solidària 2017


www.veremasolidaria.org
facebook.com/veremasolidaria
twitter.com/veremasolidaria
instagram.com/veremasolidaria/


Notícies anteriors publicades:

8.4.18

L'estat espanyol retrocedeix greument i a exposada al món civilitzat en l'ODS 16

 • Noves declaracions des de l'entorn de Nacions Unides que alerten de la conducta de l'estat espanyol, que pot interferir amb els drets de protesta pública i dissuadir de fer discursos plenament legítims.
 • Espanya segueix retrocedint pel que fa a l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible (ODS) 16 de Nacions Unides, que parla de de pau, justícia i institucions sòlides i pretén promoure societats justes, pacífiques i inclusives.El relator especial de les Nacions Unides sobre llibertat d’opinió i expressió, David Kaye, insta les autoritats espanyoles a "abstenir-se de perseguir per rebel·lió figures polítiques i manifestants" a Catalunya, segons recull un comunicat del Comitè de Drets Humans de l'ONU. David Kaye insta Espanya a retirar les acusacions de rebel·lió alhora que es mostra “preocupat” per l’ús d’aquests càrrecs quan no involucren violència” i demana a l’Estat trobar “eines de diàleg i reconciliació”.

Les persecucions per rebel·lió que poden conduir a llargues condemnes a presó plantegen un risc greu de dissuadir els discursos plenament legítims, encara que puguin ser polèmics o controvertits, ha assenyalat Kaye.

Segons defensa el professor de dret a la Universitat de Califòrnia, la llibertat d’expressió és la pedra angular de tota societat lliure i democràtica i continuarà així fins que desapareguin les polèmiques polítiques actuals. En aquest sentit, el relator de l’ONU es mostra preocupat que els càrrecs de rebel·lió per actes que no involucren violència contra alguns dels membres del Govern destituït, com Carles Puigdemont, puguin interferir amb els drets de protesta pública i dissidència.

L’expert recorda que la llei internacional de drets humans adverteix que “les restriccions només han d’imposar-se quan siguin estrictament necessàries i proporcionades per protegir els interessos de l’Estat”. En aquesta línia, Kaye afirma tenir “l’esperança” que Espanya “desplegui” les seves institucions democràtiques per “fomentar espais de debat” i trobi “eines de diàleg i reconciliació” per fer front a la situació política actual.

Fa uns mesos, un altre expert de Nacions Unides, Alfred de Zayas, va denuciar el retrocés espanyol en drets humans i va demanar que la CE s'interpreti segons els tractats internacionals. L'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans va publicar una nota de premsa amb els resultats de l'informe aportat per aquest expert independent, que entre altres,deplorava la decisió del Govern espanyol de suspendre l'autonomia de Catalunya, fet que es valorava com un retrocés en la protecció dels drets humans, incompatible amb els articles 1, 19, 25 i 27 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics. En aquest sentit, s'aclaria que, de conformitat amb els articles 10 (2) i 96 de la Constitució Espanyola, els tractats internacionals constitueixen llei local i, per tant, la llei espanyola s'ha d'interpretar de conformitat amb els tractats internacionals.

4.4.18

Presentació de l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes


Ha tingut lloc avui al Col·legi d'Advocats de Barcelona la presentació de l'Observatori Intercol·legial de #Transparència i Retiment de Comptes. L'objectiu és impulsar relacions amb altres entitats, elaborar estudis i estimular polítiques de transparència, integritat, ètica i bon govern dels Col·legis Professionals.

Es tracta d’habilitar un instrument adequat per a la interlocució i la col·laboració amb les administracions públiques, organismes i entitats que integren el sector públic en tots els aspectes vinculats a la regulació de la transparència i el retiment de comptes. El nou Observatori té per finalitat recollir, observar, investigar, enregistrar i compartir normes, procediments, guies, codis i experiències de la transparència i el retiment de comptes en l’entorn corporatiu professional, amb l’objectiu d’estimular les bones pràctiques i contribuir al desenvolupament de la bona governança, singularitzada per la integritat i l’ètica.

Daniel Faura, president del Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya i president de l’Observatori Intercol·legial de Transparència i Retiment de Comptes, ha presentat la iniciativa i ha establert un diàleg amb els dos ponents de la taula sobre “Ètica i professions".

Joan Fontrodona, director del Departament d’Ètica Empresarial d’IESE Business School, i Francesc Torralba, director de la Càtedra Ethos d’Ètica Aplicada de la Universitat Ramon Llull, han tingut una conversa amable on han sortit, entre altres, aquestes reflexions.

Ètica, problema de definició o de pràctica?

Francesc Torralba: A l'imaginari col·lectiu hi ha moltes definicions. Per Aristòtil, l'ètica és filosofia pràctica, és anàlisi de la praxi, en el benentès que hi ha praxis bones i dolentes. I això val per a qualsevol professió.

Joan Fontcoberta: en els diàlegs de Sòcrates, els alumnes analitzaven el cost-benefici de cometre o patir una injustícia. El mestre els diu que el pitjor és cometre la injustícia perquè qui la comet esdevé una persona injusta.

FT. Hi ha una correlació entre “transparència i bona praxi” i entre “opacitat i corrupció”. És millor una cultura de la transparència que no pas una cultura de l’opacitat.

JF. Per trobar l’enfocament adequat en l’assumpció de l’ètica com a actitud i com a praxi es pot formular la pregunta de quant estic disposat a deixar de guanyar si soc ètic. 

FT. Cal posar distància del teu paper.

JF. Com que és difícil, busca consell d'algú de fora.

FT. L'ètica finalment s'ha d'especialitzar en cada sector, és impossible saber de tot o tocar de peus a terra en cada camp.

JF. Hem de tenir uns principis per aplicar en tots els casos. L'ètica és una perquè la persona és una, l'esquizofrènia no funciona.

FT. Ser honest és prioritzar l'ètica professional, cosa que no sempre és fàcil i de vegades la necessitat de subsistència pot dificultar la coherència.

JF. Hem de ser conscients que allò que fem té conseqüències en els altres. Si t'obliguen a col·locar preferents... Es produeixen actes de confiança, amb inconsciència.

La professió s'autoimposen codis ètics o deontològics.

FT. Els codis no salven dels cràpules. El codi ètic d'IO és molt rigorós, però això no salva. El procés de generació del codi té molta importància perquè la gent va prenent consciència de quines són les bones i les males pràctiques. Una via és que hi hagi mesures punitives. L'altra és que hi hagi auditories (per exemple de portals de transparència).

Fins a quan estem disposats a ser transparents?

FT (autor del llibre Quanta transparència podem digerir). En la mesura que aixequem el vel ens ofeguem i generalitzem. No sé quanta transparència podem digerir però és millor que no una cultura de l'opacitat. Als qui tenen draps bruts no agrada, però qui no té res a amagar no li preocupa. En tot cas, abans de la transparència caldria endreçar. Cal trobar el límit en el dret a la intimitat i privacitat, així com en àmbits de seguretat.

JF. Hi ha una confusió de la transparència amb bolcar tota la informació, tanta que no saps per on començar. Dir la veritat no implica que tothom ho sàpiga tot. Cal valorar qui ha de saber què. Quan un vidre està massa net es corre el perill que algú el travessi!

Reflexió publicada anteriorment a Responsabilitat Global: